Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych:

 

 

Portfel z pieniędzmi

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych, Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, tel. 0436756814.