Zamknij okno Drukuj dokument

zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w prowadzonym przez Powiat Łaski postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "
Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku" w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia. W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 1368302,21 zł brutto. Wybrano ofertę w cenie 1.258044,01 złotych brutto złożoną przez firmę EKOinstal Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice. Okres gwarancji zaproponowany przez Ekoinstal Sp. z o.o. to 60 m-cy.

 

UZASADNIENIE

Oferta EKOinstal Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice jest ofertą ważną, spełniającą stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała 98,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

ECO-THERM Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 tel/fax 046 837 57 50

Liczba pkt: 85

 

Oferta nr  3

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum

Wachelka INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Czestochowa, Faks 34 366-91-13

Partner Konsorcjum

Energo Invent Sp. z o.o. ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn

Liczba pkt: 79

 

Oferta nr 4

Saunopol Maciejewski Sp. Jawna Grupa SBS, ul. Inflancka 37, 91-848 Łódź, Faks 42 654-27-09

Liczba pkt:  69

 

Oferty odrzucone: CEHINI MARCIN GIL, ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz, cehini.biuro@interia.pl

                                  

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                           Starosta Łaski

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2015-05-13 12:08:21
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2015-05-13 12:09:59
Ostatnia zmiana:2016-09-13 10:47:24
Ilość wyświetleń:411