Starostwo Powiatowe w Łasku nie dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Jednakże  zgodnie z Art. 12 Ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.  Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana osobą uprawnioną:

 

  • jest zobowiązana ZGŁOSIĆ chęć skorzystania z bezpłatnej  usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN za pomocą jednej z wybranych metod:
  • poczty elektronicznej:  sekretariat@lask.com.pl
  • faksu:   43 675 68 09
  • ZGŁOSZENIE z wyłączeniem sytuacji nagłych, powinno nastąpić co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem
  • Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo jest zobowiązane do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

"Art. 12. 4. Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie "