Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Przetwarzanie danych osobowych
    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ważne! (2)

Obsługa Osób Niepełnosprawnych
    Koordynator do spraw dostępności nowe (1)
    Informacje dla osób niepełnosprawnych (3)

Nieodpłatna Pomoc Prawna
    Uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w systemie stacjonarnym ważne! (1)
    OTWARTY KONKURS OFERT (1)
        2022 (2)
    Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Łaskiego (50)
    Bezpłatna pomoc prawna online (wideo porada prawna oraz mailowa porada prawna) (1)

e-URZĄD
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (1)
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SYSTEMU POJAZD i KIEROWCA (1)
    GEOPORTAL (1)
    Pojedynczy Punkt Kontaktowy (1)
    Status dokumentów (1)
    CYBERBEZPIECZŃSTWO (1)

Transmisje na żywo
    Transmisja z obrad Rady Powiatu Łaskiego (1)

Jak załatwić sprawę
    Wydział Ogólno-Organizacyjny (2)
    Wydział Komunikacji i Transportu (3)
        Pojazd (12)
            WNIOSKI (2)
        Kierowca (test) (0)
    Wydział Architektury i Budownictwa (9)
    Wydział Geodezji i Kartografii (17)
    Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4)
    Wydział Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska (5)
        Procedury z zakresu ochrony środowiska (21)
        WNIOSKI do pobrania (1)
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
    Koordynator Powiatowy (1)
    Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (2)
    Koordynator do spraw dostępności (1)
    Zespół do spraw Obsługi Zgłoszeń Naruszenia Prawa (1)

Aktualności

Ogłoszenia
    Bieżące (329)

Informacje
    Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (1)
    Dyżury aptek (1)
    Dyżury Radnych (1)
    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu Łaskiego (52)
    Petycje (60)
    Raport o stanie Powiatu (5)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Osoby wydające decyzje, kierownicy jednostek (49)
        Kadencja VI (2018-2023) (18)
        Kadencja V (2014-2018) (17)
    Kontrole zewnętrzne (2)
        2022 (2)
        2021 (3)
        2020 (5)
        2019 (8)
        2018 (7)
    Kontrole zarządcze (6)
    Audyt wewnętrzny (3)
    Finanse (104)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Powiat Łaski (4)
            Starostwo Powiatowe w Łasku (4)
            I Liceum Ogólnokształcące w Łasku (2)
            Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku (1)
        Informacje archiwalne (2005-2009) (3)
    Spis umów (1)
    Ochrona Środowiska (6)
        Ogólny schemat kontroli (1)
    Kwalifikacja Wojskowa (4)
    Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy (30)
        2016 (26)
        2017 (10)
        2018 (39)
        2019 (37)
        2020 (26)
        2021 (0)
        2022 (0)
            Zgłoszenia budowy sieci, stacji transformatorowych i instalacji gazowych (5)
            Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych (3)
        2023 (0)
            Zgłoszenia budowy sieci, stacji transformatorowych, instalacji gazu (18)
            Zgłoszenia budowy, rozbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (1)
    Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (0)
        2023 (1)
        2022 (13)
        2021 (20)
        2020 (16)
        2019 (1)
    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (3)
    Wydział Komunikacji i Transportu (1)
        Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (1)
        Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (1)
        Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców (0)
            2022 (2)
            2021 (5)
            2020 (1)
            2019 (5)
            2018 (3)
            2017 (5)
            2016 (5)
            2015 (2)
            2014 (2)
            2013 (1)
        Skargi na Ośrodki Szkolenia Kierowców. (0)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
        Ogólny schemat kontroli (1)
    Organizacje pozarządowe (4)
    Wykaz instytucji realizujących Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1)

Przetargi
    Patforma zakupowa Powiatu Łaskiego ważne! (1)
    Aktualne (9)
        Zakup maszyn specjalistycznych dla PZD (5)
    Wyniki (81)
    Archiwum (0)
        2020 (11)
            Zakup energii elektrycznej (1)
            Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E - ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E - ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania" - Etap II - ul. Ogrodowa na odcinku od 0+000 km do 0+168,5 km i ul. Sportowa (1)
            Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E - ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E - ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania - Etap I - ul. Ogrodowa na odcinku od 0+168,5 km do 0+772,91 km (1)
            Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice na odcinku 1333m w miejscowości Piorunów - etap III (1)
            Modernizacja drogi powiatowej nr 2310E Widawa-Zawady - etap II przebudowa drogi powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady na odcinku od km 1+000 do km 2+051 (1)
            Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice na odcinku 1333m w miejscowości Piorunów (1)
        2019 (3)
        2018 (1)
            Modernizacja transportui publicznego (1)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice: Etap I - odcinek o długości ok. 700 m ul. Lutomierska w miejscowości Łask gmina Łask, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706E Łask-Kwiatkowice: Etap II - odcinek o dł. około 950 m w miejscowości Kwiatkowice, gmina Wodzierady (2)
            Remont drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn - Gucin na odcinku od km 0+000 do km 1+932 (2)
            MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. (2)
            Dostawa i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań oprogramowania i usług elektronicznych w geoportalu oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu "Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" (zadanie nr 9.2, 11.3) (3)
            Remont drogi powiatowej nr 2306E Górki Grabińskie - Siedlce - Emilianów na odcinku od km 0+000 do km 1+095 ETAP I - odcinek o długości 400m (2)
            Remont dróg powiatowych nr 2335E ul. Spacerowa i Katowicka oraz nr 2322E ul. Wojska Polskiego w miejscowości Łask - Kolumna (3)
            UBEZPIECZENIE POWIATU ŁASKIEGO NA 2019-2020 ROK. (0)
        2017 (9)
            Usługi dotyczące udostępniania informacji przestrzennej – utworzenie bazy danych ewidencji gruntów, w ramach realizacji projektu „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim” (zadanie nr 9 –System udostępnienia informacji przestrzennej) (3)
            Przetarg nieogranicziony na wydzierżawienie budynków internatu i stołówki oraz wydzierżawienie hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym (0)
            PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY WYDZIERŻAWIENIE BUDYNKÓW INTERNATU I STOŁÓWKI (1)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle (5)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice (5)
            Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 (3)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E Florianki - Borszewice - Okup Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+984 (3)
            Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gmin: Łask, Buczek, Sędziejowice i Wodzierady na łącznej powierzchni wynoszącej około 3644,05 ha oraz przeprowadzenie pełnej procedury dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (3)
            MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH 100301_2.0014 Malenia-Strupiny, 100301_2.0016 Sowińce, 100301_2.0018 Wola Bachorska jednostka ewidencyjna 100301_2 gmina Buczek, 1003 powiat łaski (1)
            Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice" (7)
            "Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2316 E, ul. Mickiewicza w Łasku oraz skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. 1 Maja" (4)
            "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice" (4)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle. (5)
            Dostawa i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań oprogramowania i usług elektronicznych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”. (4)
            Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim” (zadanie nr 2,3,4,5 i 6). (3)
        2016 (20)
            Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 (2)
            ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ (3)
            Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno - Zalesie (2)
            Remont chodników ..... (2)
            Przebudowa drogi powiatowej nr 1907E Kalinowa - Żagliny - Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350m (3)
            Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Łasku (3)
        2015 (17)
        2014 (18)
        2013 (18)
        2012 (31)
        2011 (26)
    Nieruchomości do sprzedaży lub wydzierżawienia (99)
        Archiwum (0)
    PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (5)

Zapytania ofertowe
    Aktualne (22)
    Wyniki (20)
    Archiwum (7)

Rada Powiatu Łaskiego
    Skład Rady Powiatu Łaskiego (1)
    Komisje Rady Powiatu Łaskiego (1)
    Uchwały Rady Powiatu Łaskiego (1)

Zarząd Powiatu Łaskiego
    Skład Zarząd Powiatu Łaskiego (1)
    Uchwały Zarządu Powiatu Łaskiego (1)

Jednostki Organizacyjne Powiatu Łaskiego
    Jednostki Organizacyjne Powiatu Łaskiego (1)

Starostwo Powiatowe
    Wydziały i Referaty (1)
    Statut Starostwa Powiatowego w Łasku (1)
    Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku (1)

UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA, lokalne akty prawne ...
    Uchwały Rady (0)
        VI Kadencja 2018-2023 (0)
            I Sesja z dnia 19.11.2018 (6)
            II Sesja z dnia 29.11.2018 (13)
            III Sesja z dnia 20.12.2018 (7)
            IV Sesja z dnia 27.12.2018 (4)
            V Sesja z dnia 24.01.2019 (13)
            VI Sesja z dnia 27.02.2019 (7)
            VII Sesja z dnia 29.03.2019 (7)
            VIII Sesja z dnia 18.04.2019 (3)
            IX Sesja z dnia 30.05.2019 (4)
            X Sesja z dnia 18.06.2019 (7)
            XI Sesja z dnia 10.07.2019 (4)
            XII Sesja z dnia 23.08.2019 (10)
            XIII Sesja z dnia 18.09.2019 (3)
            XIV Sesja z dnia 30.09.2019 (7)
            XV Sesja z dnia 10.10.2019 (2)
            XVI Sesja z dnia 07.11.2019 (9)
            XVII Sesja z dnia 11.12.2019 (10)
            XVIII Sesja z dnia 27.12.2019 (10)
            XIX Sesja z dnia 30.01.2020 (5)
            XX Sesja z dnia 27.02.2020 (9)
            XXI Sesja z dnia 18.03.2020 (5)
            XXII Sesja z dnia 29.04.2020 (6)
            XXIII Sesja z dnia 29.05.2020 (9)
            XXIV Sesja z dnia 18.06.2020 (4)
            XXV Sesja z dnia 02.07.2020 (8)
            XXVI Sesja z dnia 31.07.2020 (7)
            XXVII Sesja z dnia 26.08.2020 (8)
            XXVIII Sesja z dnia 28.08.2020 (2)
            XXIX Sesja z dnia 30.09.2020 (8)
            XXX Sesja z dnia 16.10.2020 (6)
            XXXI Sesja z dnia 04.11.2020 (7)
            XXXII Sesja z dnia 30.11.2020 (5)
            XXXIII Sesja z dnia 18.12.2020 (9)
            XXXIV Sesja z dnia 30.12.2020 (9)
            XXXV Sesja z dnia 28.01.2021 (10)
            XXXVI Sesja z dnia 05.03.2021 (5)
            XXXVII Sesja z dnia 08.04.2021 (8)
            XXXVIII Sesja z dnia 07.05.2021 (3)
            XXXIX Sesja z dnia 26.05.2021 (3)
            XL Sesja z dnia 10.06.2021 (7)
            XLI Sesja z dnia 27.07.2021 (5)
            XLII Sesja z dnia 30.08.2021 (4)
            XLIII Sesja z dnia 30.09.2021 (8)
            XLIV Sesja z dnia 28.10.2021 (6)
            XLV Sesja z dnia 25.11.2021 (8)
            XLVI Sesja z dnia 16.12.2021 (7)
            XLVII Sesja z dnia 30.12.2021 (7)
            XLVIII Sesja z dnia 27.01.2022 (7)
            XLIX Sesja z dnia 24.02.2022 (6)
            L Sesja z dnia 31.03.2022 (13)
            LI Sesja z dnia 27.04.2022 (7)
            LII Sesja z dnia 26.05.2022 (5)
            LIII Sesja z dnia 15.06.2022 (10)
            LIV Sesja z dnia 21.07.2022 (3)
            LV Sesja z dnia 31.08.2022 (9)
            LVI Sesja z dnia 29.09.2022 (6)
            LVII Sesja z dnia 27.10.2022 (6)
            LVIII Sesja z dnia 24.11.2022 (6)
            LIX Sesja z dnia 08.12.2022 (7)
            LX Sesja z dnia 28.12.2022 (8)
            LXI Sesja z dnia 26.01.2023 (5)
        V Kadencja 2014-2018 (0)
            - Projekty uchwał (0)
                Sesja I (1)
                Sesja II (1)
                Sesja III (1)
                Sesja IV (1)
                Sesja V (1)
                Sesja VI (1)
                Sesja VII (1)
                Sesja VIII (1)
                Sesja IX (1)
                Sesja X (1)
            Sesja I z dnia 27.11.2014 (6)
            Sesja II z dnia 4.12.2014 (9)
            Sesja III z dnia 29.12.2014 (6)
            Sesja IV z dnia 29.01.2015 (8)
            Sesja V z dnia 09.02.2015 (6)
            Sesja VI z dnia 24.02.2015 (10)
            Sesja VII z dnia 26.03.2015 (5)
            Sesja VIII z dnia 24.04.2015 (3)
            Sesja IX z dnia 30.04.2015 (8)
            Sesja X z dnia 22.05.2015 (6)
            Sesja XI z dnia 03.07.2015 (6)
            Sesja XII z dnia 04.09.2015 (3)
            Sesja XIII z dnia 28.09.2015 (12)
            Sesja XIV 26.10.2015 (7)
            Sesja XV z dnia 29.10.2015 (2)
            Sesja XVI z dnia 30.10.2015 (4)
            Sesja XVII z dnia 23.11.2015 (6)
            Sesja XVIII z dnia 14.12.2015 (2)
            Sesja XIX z dnia 28.12.2015 (5)
            Sesja XX z dnia 25.01.2016 (4)
            Sesja XXI z dnia 07.03.2016 (8)
            Sesja XXII z dnia 17.03.2016 (4)
            Sesja XXIII z dnia 30.03.2016 (7)
            Sesja XXIV z dnia 27.04.2016 (5)
            Sesja XXV z dnia 24.05.2016 (4)
            Sesja XXVI z dnia 14.06.2016 (6)
            Sesja XXVII z dnia 14.07.2016 (11)
            Sesja XXVIII z dnia 26.08.2016 (3)
            Sesja XXIX z dnia 13.09.2016 (14)
            Sesja XXX z dnia 20.10.2016 (14)
            Sesja XXXI z dnia 24.11.2016 (9)
            Sesja XXXII z dnia 22.12.2016 (4)
            Sesja XXXIII z dnia 29.12.2016 (3)
            Sesja XXXIV z dnia 31.01.2017 (8)
            Sesja XXXV z dnia 02.03.2017 (7)
            Sesja XXXVI z dnia 30.03.2017 (7)
            Sesja XXXVII z dnia 27.04.2017 (7)
            Sesja XXXVIII z dnia 14.06.2017 (9)
            Sesja XXXIX z dnia 13.07.2017 (4)
            Sesja XL z dnia 13.09.2017 (6)
            Sesja XLI z dnia 10.10.2017 (3)
            Sesja XLII z dnia 27.10.2017 (6)
            Sesja XLIII z dnia 06.11.2017 (4)
            Sesja XLIV z dnia 30.11.2017 (15)
            Sesja XLV z dnia 15.12.2017 (4)
            Sesja XLVI z dnia 29.12.2017 (3)
            Sesja XLVII z dnia 25.01.2018 (7)
            Sesja XLVIII z dnia 02.03.2018 (5)
            Sesja XLIX z dnia 29.03.2018 (5)
            Sesja L z dnia 11.04.2018 (5)
            Sesja LI z dnia 17.05.2018 (4)
            Sesja LII z dnia 14.06.2018 (10)
            Sesja LIII z dnia 12.07.2018 (4)
            Sesja LIV z dnia 14.08.2018 (5)
            Sesja LV z dnia 13.09.2018 (6)
            Sesja LVI z dnia 27.09.2018 (5)
            Sesja LVII z dnia 18.10.2018 (3)
        IV Kadencja 2010-2014 (0)
            Sesja I z dnia 29.XI.2010 (6)
            Sesja II z dnia 16.XII.2010 (13)
            Sesja III z dnia 30.XII.2010 (7)
            Sesja IV z dnia 13.I.2011 (7)
            Sesja V z dnia 03.III.2011 (12)
            Sesja VI z dnia 23.III.2011 (14)
            Sesja VII z dnia 12.V.2011 (13)
            Sesja VIII z dnia 16.VI.2011 (14)
            Sesja IX z dnia 07.VII.2011 (8)
            Sesja X z dnia 15.IX.2011 (11)
            Sesja XI z dnia 23.IX.2011 (2)
            Sesja XII z dnia 20.X.2011 (5)
            Sesja XIII z dnia 01.XII.2011 (14)
            Sesja XIV z dnia 29.XII.2011 (13)
            Sesja XV z dnia 09.II.2012 (22)
            Sesja XVI z dnia 20.III.2012 (11)
            Sesja XVII z dnia 28.III.2012 (5)
            Sesja XVIII z dnia 26.IV.2012 (21)
            Sesja XIX z dnia 31.V.2012 (10)
            Sesja XX z dnia 28.VI.2012 (11)
            Sesja XXI z dnia 26.VII.2012 (7)
            Sesja XXII z dnia 30.VIII.2012 (7)
            Sesja XXIII z dnia 27.09.2012 (8)
            Sesja XXIV z dnia 25.10.2012 (5)
            Sesja XXV z dnia 29.11.2012 (10)
            Sesja XXVI z dnia 18.12.2012 (10)
            Sesja XXVII z dnia 28.12.2012 (8)
            Sesja XXVIII z dnia 31.01.2013 (9)
            Sesja XXIX z dnia 07.03.2013 (10)
            Sesja XXX z dnia 28.03.2013 (5)
            Sesja XXXI z dnia 24.04.2013 (6)
            Sesja XXXII z dnia 30.04.2013 (3)
            Sesja XXXIII z dnia 27.06.2013 (14)
            Sesja XXXIV z dnia 02.09.2013 (6)
            Sesja XXXV z dnia 30.09.2013 (8)
            Sesja XXXVI z dnia 21.10.2013 (8)
            Sesja XXXVII z dnia 28.11.2013 (10)
            Sesja XXXVIII z dnia 19.12.2013 (4)
            Sesja XXXIX z dnia 30.12.2013 (3)
            Sesja XL z dnia 16.01.2014 (3)
            Sesja XLI z dnia 20.02.2014 (11)
            Sesja XLII z dnia 20.03.2014 (8)
            Sesja XLIII z dnia 17.04.2014 (7)
            Sesja XLIV z dnia 29.05.2014 (8)
            Sesja XLV z dnia 26.06.2014 (4)
            Sesja XLVI z dnia 05.09.2014 (4)
            Sesja XLVII z dnia 29.09.2014 (8)
            Sesja XLVIII z dnia 06.11.2014 (7)
        III Kadencja 2006-2010 (1)
        II Kadencja 2002-2006 (1)
    Uchwały Zarządu (0)
        VI Kadencja 2018-2023 (844)
        V Kadencja 2014-2018 (631)
        IV Kadencja 2010-2014 (543)
        III Kadencja 2006-2010 (1)
        II Kadencja 2002-2006 (1)
    Zarządzenia Starosty (0)
        rok 2023 (6)
        rok 2022 (102)
        rok 2021 (124)
        rok 2020 (131)
        rok 2019 (120)
        rok 2018 (119)
        rok 2017 (133)
        rok 2016 (124)
        rok 2015 (105)
        rok 2014 (110)
        rok 2013 (103)
        rok 2012 (98)
        rok 2011 (109)
        rok 2010 (1)
        rok 2009 (1)
        rok 2008 (1)
        rok 2007 (1)
        rok 2006 (1)
        rok 2005 (1)
        rok 2004 (1)
        rok 2003 (1)
    Statut Powiatu Łaskiego (1)
    Opublikowane Akty Prawa Miejscowego (4)
    Elektroniczne zbiory aktów prawnych (0)
        Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (1)
        Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe. (1)
        Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1)
        Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski (1)
        Internetowy System Aktów Prawnych (1)

Majątek publiczny
    Majątek podmiotu (10)
    Majątek jednostek podległych (1)
    Dochody i straty spółek (1)
    Dług publiczny (2)
    Pomoc publiczna (1)
    Ciężar publiczny (1)

Biuro rzeczy znalezionych
    Ogłoszenia (38)

PRACA
    AKTUALNE OGŁOSZENIA (82)
    DO POBRANIA (1)
    ARCHIWALNE OGŁOSZENIA (180)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Informacje ważne! (13)
    WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY POWIATU I PODZIAŁ MANDATÓW (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij