Bezpłatna pomoc prawna online

(wideo porada prawna oraz mailowa porada prawna)

 http://fundacja.togatus.pl/porada_online/

 

 

Wideo porada prawna:

 1. Petent wybierając opcje wideo porady, wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Formularz trafia do koordynatora fundacji.
 3. Następnie koordynator Fundacji za porozumieniem z koordynatorem w danym powiecie/mieście ustala termin porady, aby inne zapisane już porady na dany dzień i godzinę nie kolidowały ze sobą.
 4. Wygenerowany formularz trafia również do prawnika oraz koordynatora ze strony powiatu.
 5. Petent otrzymuje wiadomość, na wskazany adres mail w której podane są szczegóły spotkania tj, termin, link do spotkania on-line z prawnikiem oraz krótka instrukcja. Kopia wiadomości trafia do prawnika który ma udzielić porady oraz do wiadomości dla koordynatora powiatu/miasta.
 6. Po udzielonej poradzie prawnik uzupełnia kartę A w systemie NPP oraz informuje mailowo fundację o udzielonej poradzie wideo. Wiadomość kierowana jest również do koordynatora powiatu/miasta.

Mailowa porada prawna:

 1. Petent wybierając opcje porady mailowej, wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Formularz trafia do koordynatora fundacji.
 3. Wygenerowany formularz trafia również do prawnika oraz koordynatora ze strony powiatu.
 4. Prawnik, który ma udzielić porady mail otrzymuje informację dzień przed dyżurem. Odpowiedź na zadane pytanie w formularzu, winien jest udzielić do końca dyżuru danego dnia.
 5. Prawnik udzielana odpowiedzi mailowej na zadane pytanie w formularzu, odpowiadając na wskazany przez petenta adres mail, dołączając do kopii widomości fundację. Informacja z potwierdzeniem udzielenia porady trafia również do koordynatora powiatu/miasta.
 6. Po udzielonej poradzie prawnik uzupełnia kartę A w systemie NPP.