Koordynator ds.Dostępności

Michalina Janus

43 675 68 40

fundusze@lask.com.pl

  • na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • na podstawie Zarządzenia Nr 85/20  Starosty z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostepności w Starostwie Powiatowym w Łasku

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Łasku i powiatowe jednostki organizacyjne;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3) monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Łasku i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.