Data wpływu wniosku:   04.12.2019 r.

Prowadzący instalację:   Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

Instalacja:   stacja bazowa (89200N!) LEMANSE_LP_KOLUMNA

Lokalizacja:  Łask, ul. Armii Ludowej 1c (obecnie ul. Leśników Polskich)