Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Zapytanie cenowe "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E Brzyków - Zborów - Chociw w miejscowości Zawady"

                                                                                                            Łask 06.07.2020 r.

 

 

znak sprawy IZ.272.2.27. 2020                                             

 

 

Zapytanie cenowe

 

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E Brzyków – Zborów – Chociw w miejscowości Zawady”

 

1.    Zarząd Powiatu Łaskiego działając w imieniu Powiatu Łaskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E Brzyków – Zborów – Chociw w miejscowości Zawady”.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zlecenia będzie realizacja zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E Brzyków – Zborów – Chociw w miejscowości Zawady”

Zakres roboty obejmuje:

          Wykonanie zjazdów o powierzchni ok. 219,2m2;

          Wykonanie chodników 399, m 2,

          Ułożenie krawężników 15x30 - 368m,

          Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 - 396m.

Do zapytania załączam przedmiar robót i wyciąg z dokumentacji technicznej.

       3. Kryteria oceny ofert

     O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu   zamówienia.

       4. Warunki realizacji zamówienia:

      Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceną, która posłuży do oceny oferty będzie cena brutto oferty. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności:

- robót przygotowawczych i porządkowych,

- obsługi geodezyjnej,

- dojazdu do miejsca wykonania usługi (teren gminy Widawa),

- wykonania i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją  robót,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej.

 

Ponadto wykonawca zapewni nad robotami nadzór osoby z uprawnieniami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji a najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej przy uwzględnieniu przedmiarów, zapisów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów budowlanych oraz wszystkich niezbędnych prac i kosztów związanych z wykonaniem prac budowlanych oraz przygotowaniem dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych pozycji (liczone jako cenę jednostkową pomnożoną przez obmiar) należy zsumować działami a następnie w pozycji: razem wartość (netto) i doliczając podatek VAT wyliczyć cenę ofertową brutto. Kosztorys ofertowy w żadnym wypadku nie ma wpływu na zmianę charakteru wynagrodzenia ryczałtowego, stanowi jedynie kalkulację ceny ofertowej i jest zestawieniem poszczególnych cen jednostkowych.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Łasku:  98-100 Łask, ul. Południowa 1 w terminie do 10.07.2020r. do godziny 9.00. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem numeru sprawy – IZ.272.2.27.2020, nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz ich adresami z opisem: Realizacja zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E Brzyków – Zborów – Chociw w miejscowości Zawady”. Nie otwierać przed 10.07.2020r. godz. 10.00. W celu złożenia oferty należy powiadomić sekretariat telefonicznie. Zamawiający podaje pomocniczo numer telefonu do Sekretariatu: 43 6756813 w celu bezpośredniego odebrania oferty przez pracownika.

6.        Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020r.

7.        Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

8.        Miejsce i termin otwarcia oferty pok. 14, 10.07.2020r. godz. 10.00.

9.        Warunki płatności: przelew na wskazane konto bankowe wykonawcy termin płatności: do 21 dni od zatwierdzenia faktury.

10.    Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: - Daniel Sałagacki, tel. +48 43 6756840, email: iz@lask.com.pl

11.     Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z treścią poniżej.

 

 

                                                                                                                                                                Starosta Łaski

                                                                                                                                                                Piotr Wołosz

Załączniki

Chodnik Zawady2(PRZEDMIAR) (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dokumentacja (47.4MB) Zapisz dokument  
formularz ofertowy (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA projekt (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2020-07-06 12:16:43
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2020-07-06 12:22:07
Ostatnia zmiana:2020-07-16 13:47:50
Ilość wyświetleń:515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij