Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice na odcinku 1333m w miejscowości Piorunów

Zamawiający:
Powiat Łaski

Tytuł przetargu:
Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice na odcinku 1333m w miejscowości Piorunów

CPV:
45233141-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej;
1) Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji.
UWAGA:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

2) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1,0 km każda, z zastrzeżeniem, że w przypadku oferty składanej przez podmioty, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz w przypadku oferty, w której Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w niniejszym podpunkcie;


Termin realizacji:
90 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Bartosz Wojtas

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, Sekretariat Starosty.

Oferty można składać do:
2019-06-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, Sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
10 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

siwz (973.9kB) Zapisz dokument  
dokumentacja (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT 1 (19.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT 2 (31.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT 3 (34.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia 1 (730.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienie nr 2 (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja na strone (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2019-05-22 13:07:57
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2019-05-22 13:33:56
Ostatnia zmiana:2019-07-01 12:35:56
Ilość wyświetleń:559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij