Uchwała Nr 521/21 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia (14.09.2021 r.)  - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr 493/21 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia (29.07.2021 r.)  - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku

 

Archiwalne:

Uchwała Nr 212/19 (19.12.2019 r.)  - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego.

Uchwała Nr 89/19 (26.03.2019)   - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr 21/18 (11.12.2018)  - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr 252/16 (27.09.2016) - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr XXXIII/287/13 (27.06.2013)  - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr IX/81/11 (07.07.2011) - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr XLIV/359/10  - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.

Uchwała Nr XXX/228/09 (29.01.2009)  - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku

Uchwała Nr XI/70/07 (28.06.07r.)   - w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku.