Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
tel. 43 676 19 90   
http://www.pzd-lask.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
w Łasku ul. 9 Maja 33
98-100 Łask 
tel. 43 675 37 49
http://www.lask.naszepcpr.pl/

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
ul. Objazdowa 4
98-100 Łask
tel./faks: 43 675 17 20 / 43 675 17 40
https://lask.praca.gov.pl/
 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
ul. Mickiewicza 1
98-100 Łask
tel./faks  43  675 35 26,  675 22 32 
 
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku
ul. 9 Maja 28,
98-100 Łask
tel. faks 43  675 21 03
http://ekonomik1.pl/
 
 
Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
ul. Dworska 2
98-100 Łask
tel./faks  43 675 34 61 
 
 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku
ul. Warszawska 13, 98-100 Łask
tel. 609 765 448 - Dyrektor 
tel. 793 483 600 - Kierownik      
 
 
 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łasku
ul. 9 Maja 33
98-100 Łask
tel. 43 675 20 46
 
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
tel./faks  43 675 26 37
 
 
 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łasku
ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
tel. 43 675 34 13 
 
 
 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego
ul. Warszawska 13
98-100 Łask
tel. 43 825 93 84  - księgowość
tel. 43 825 92 38  - kadry i płace