WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, PROMOCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z przepisami prawa Starostwo Powiatowe w Łasku jest obowiązane do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Starostwo Powiatowe w Łasku  prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starostwa Powiatowego w Łasku: