Pojedynczy Punkt Kontaktowy

http://www.eu-go.gov.pl/

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:

  • procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
  • danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
  • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
  • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.

 

Odnośnik bezpośredni do PPK Starostwa Powiatowego w Łasku.

Odnośnik bezpośredni do procedur Starostwa Powiatowego w Łasku umieszczonych na stronie PKK.