Dyżur Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego

Pana Krzysztofa Nowakowskiego 

odbędzie się w każdy poniedziałek

w godzinach 15:00 - 16:00