Uchwała Nr XLI/281/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie nadania Statutu Starostwa Powiatowego w Łasku.