KOMISJE RADY POWIATU ŁASKIEGO

Komisja Rewizyjna
 • Marek Jan Krawczyk - Przewodniczący
 • Sylwester Gawron - Wiceprzewodniczący
 • Grażyna Frydrychowska-Stępnik - Sekretarz

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 • Florian Podębski - Przewodniczący
 • Cezary Gabryjączyk - Wiceprzewodniczący
 • Teresa Wesołowska
 • Mirosław Szafrański
 • Jerzy Gawlik
 • Grzegorz Dębkowski
 • Marek Jan Krawczyk

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu

 • Jacek Raczkowski - Przewodniczący
 • Bogdan Lipowski - Wiceprzewodniczący
 • Mateusz Barwaśny
 • Grażyna Frydrychowska-Stępnik
 • Sylwester Gawron
 • Barbara Potasiak
 • Robert Szczepaniak
 • Marek Krawczyk

Komisja Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 • Jerzy Gawlik- Przewodniczący
 • Andrzej Banaszczyk - Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Dębkowski
 • Grażyna Frydrychowska-Stępnik
 • Robert Majczyk
 • Mateusz Barwaśny
 • Barbara Potasiak
 • Marek Jan Krawczyk
 • Jacek Raczkowski
 • Bogdan Lipowski
 • Florian Podębski
 • Cezary Gabryjączyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Sylwester Gawron - Przewodniczący
 • Robert Majczyk - Wiceprzewodniczący
 • Jerzy Gawlik
 • Marek Krawczyk
 • Grażyna Frydrychowska-Stępnik