Wykaz udziału w spółkach Powiatu ŁaskiegoLp.

Nazwa spółki

Data przystąpienia

Udział w spółce

1

Spółka „Lotnisko Łask”

Sp. z o.o.

28.10.1999 r.

akt notarialny 5286/99

50.000

2

EKO REGION - Bełchatów

14.03.2000 r.

akt notarialny A/1626/2000

50.000


Razem


100.000


Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własnościWyszczególnienie

2004 r.

Stan na 31.10.2005 r.

Ogółem dochody z majątku Powiatu Łaskiego

237.196

73.082