Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

rok 2007

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2007

 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 74/07 (28.12.2007 r.) - w sprawie przeprowadzenia częściowej inwentarycacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 73/07 (27.12.2007 r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/07 Starosty Łaskiego z dnia 07 sierpnia 2007 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 72/07 (12.12.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/07 Starosty Łaskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania członków do stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 71/07 (10.12.2007r.) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukaji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 70/07 (10.12.2007r.) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 69/07 (29.11.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 68/07 (26.11.2007r.) - w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łasku instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją powstałą i zgromadzoną w organach Powiatu Łaskiego i Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 67/07 (26.11.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 66/07 (22.11.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/07 Starosty Łaskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 65/07 (15.11.2007r.) - w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Łasku ustalony Zarządzeniem Nr 52 Starosty Łaskiego z dnia 13 września 2007 r.
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 64/07 (12.11.2007r.) - w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych i powołania jej składu osobowego.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 63/07 (05.11.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/05 Starosty Łaskiego z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i innych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 62/07 (23.10.2007r.) - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 61/07 (16.10.2007r.) - w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 47/07 Starosty Łaskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. dotyczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 60/07 (15.10.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca praca do odbycia stażu w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 59/07 (10.10.2007r.) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębach: dziewiątym. trzynastym miasta Łask, oraz obrębie Okup Mały i powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 58/07 (10.10.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 57/07 (01.10.2007r.) - w sprawie ustalenia innego czasu pracy dla robotnika gospodarczego oraz sprzątaczki zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 56/07 (28.09.2007r.) - w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 55/07 (27.09.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku. 
Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 54/07 (20.09.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interencyjnych w Strostwie Powiatowym w Łasku na 1/2 część etatu.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 53/07 (13.09.2007r.) - w sprawie zminy Zarządzenia Nr 37/07 Starosty Łaskiego z dnia 06 lipca 2007 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 52/07 (13.09.2007r.) - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Łasku.
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 51/07 (12.09.2007r.) - w sprawie sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 część w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki Nr 890, 929, 987/2 i 1285 o pow. 1,84 ha, położone w obrębie Widawa. 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 50/07 (12.09.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/07 Starosty Łaskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kopyść i Okup Wielki gminy Łask i Powołania Komisji Przetargowej. 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 49/07 (05.09.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 48/07 (04.09.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 47/07 (22.08.2007r.) - w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 46/07 (20.08.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/07 Starosty Łaskiego z dnia 07 marca 2007 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 45/07 (10.08.2007r.) - w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 44/07 (10.08.2007r.) - w sprawie  powołania administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 43/07 (10.08.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 42/07 (07.08.2007r.) - w w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 41/07 (07.08.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 40/07 (07.08.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 39/07 (07.08.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/07 z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezwrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku. 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 38/07 (02.08.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/07 Starosty Łaskiego z dnia 07 września 2006 r. zmienione Zarządzeniem Nr 11/07 Starosty Łaskiego z dnia 07.02.2007 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 37/07 (06.07.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 36/07 (06.07.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezwrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 35/07 (04.07.2007r.) - w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łasku.
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 34/07 (27.06.2007r.) - w sprawie powołania Komosji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 1/5 część etatu.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 33/07 (19.06.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 32/07 (06.06.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 31/07 (30.05.2007r.) - w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 30/07 (24.05.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/05 Starosty Łaskiego z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i innych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 29/07 (23.05.2007r.) - w sprawie powołania Klubu Szwarcwaldzkiego.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 28/07 (14.05.2007r.) - w sprawie wysokości opłat za uwzględnienie usytuowania projektowanych obiejktów budowlanych.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 27/07 (27.04.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/04 Starosty Łaskiego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 26/07 (27.04.2007r.) - w sprawie ustalenia dnia 8 czerwca 2007 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku za odpracowaniem go w dniu 02 czerwca 2007 r., tj. sobota.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 25/07 (17.04.2007r.) - w sprawie powołania komisji do oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz wprowadzenia procedury niszczenia dokumentów.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 24/07 (17.04.2007r.) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 238/1 o pow. 0,09 ha, położoną w obrębie Kopyść.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 23/07 (16.04.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/05 Starosty Łaskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 22/07 (28.03.2007r.) - w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 21/07 (28.03.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 20/07 (14.03.2007r.) - w sprawie powołania członków do stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 19/07 (14.03.2007r.) - w sprawie zmieny Zarządzenia Nr 18/05 Starosty Łaskiego z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i innych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 18/07 (07.03.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.  


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 17/07 (22.02.2007r.) - w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starowstwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 16/07 (22.02.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwrtego konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury fizycznej, podlegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadgimnazjalnym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego oraz w sprawie ustalenia treści regulaminu Komisji Konkursowej. 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 15/07 (21.02.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/06 Starosty Łaskiego z dnia 07 września 2006 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 14/07 (20.02.2007r.) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kopyść i Okup Wielki gminy Łask i powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 13/07 (12.02.2007r.) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury fizycznej, podlegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadgimnazjalnym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego oraz w sprawie ustalenia treści regulaminu Komisji Konkursowej. 
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 12/07 (07.02.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia strażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 11/07 (07.02.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/06 Starosty Łaskiego z dnia 07 września 2006 r.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 10/07 (07.02.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do obycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku. 
Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 09/07 (07.02.2007r.) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 08/07 (29.01.2007r.) - w sprawie powołania Komisji KOnkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 07/07 (29.01.2007r.) - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 06/07 (25.01.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/06 Starosty Łaskiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. 
Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 05/07 (25.01.2007r.) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obronnych i wojskowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 04/07 (22.01.2007r.) - w sprawie przekazania do przechowania rzeczy znalezionej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 03/07 (10.01.2007r.) - w sprawie wyznaczenia osoby do zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 02/07 (04.01.2007r.) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/06 Starosty Łaskiego z dnia 12.07.2006 r., dotyczącego utworzenia jednego miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 01/07 (02.01.2007r.) - w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy Starostwa Powiatowego w Łasku.


Załączniki

1063.pdf (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1014.pdf (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1013.pdf (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1012.pdf (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1011.pdf (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
953.pdf (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
951.pdf (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
952.pdf (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
950.pdf (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
949.pdf (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
948.pdf (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
947.pdf (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
946.pdf (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
945.pdf (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
944.pdf (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
943.pdf (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
941.pdf (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
942.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
940.pdf (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
939.pdf (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
938.pdf (248.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
937.pdf (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
936.pdf (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
935.pdf (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
934.pdf (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
933.pdf (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
932.pdf (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
930.pdf (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
931.pdf (433kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
929.pdf (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
928.pdf (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
927.pdf (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
926.pdf (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
924.pdf (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
925.pdf (521.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
923.pdf (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
922.pdf (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
921.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
920.pdf (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
919.pdf (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
918.pdf (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
917.pdf (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
916.pdf (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
915.pdf (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
914.pdf (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
913.pdf (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
911.pdf (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
912.pdf (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
910.pdf (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
909.pdf (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
908.pdf (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
907.pdf (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
906.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
905.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
904.pdf (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
903.pdf (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
902.pdf (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Karczmarz
Data wprowadzenia:2008-03-03 12:30:00
Opublikował:Andrzej Karczmarz
Data publikacji:2008-03-03 12:30:00
Ostatnia zmiana:2010-04-11 16:53:47
Ilość wyświetleń:2841

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij