Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

rok 2008

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2008

 

Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 73/08 (31.12.2008) - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/08 Starosty Łaskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 72/08 (31.12.2008) - w sprawie połowania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 71/08 (18.12.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/08 z dnia 7 lipca 2008 r. dotyczącego stażu Pani Izabeli Łuczak.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 70/08 (18.12.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. dotyczącego stażu Pani Magdaleny Iwanowskiej z domu Wesołej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 69/08 (11.12.2008) - w sprawie przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Łasku


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 68/08 (04.12.2008) - zmieniające Zarządzenie Nr 61/08 Starosty Łaskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 67/08 (02.12.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 66/08 (01.12.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 65/08 (28.11.2008) - w sprawie powołania zespołu cennego do wyłonienia wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego za 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 64/08 (18.11.2008) - w sprawie uzupełnienia zarządzenia Nr 47/07 Starosty Łaskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. dotyczącego powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 63/08 (18.11.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 62/08 (12.11.2008) - w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 61/08 (06.11.2008) - w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 60/08 (03.11.2008) - w sprawie Zarządzenia Nr 37/08 Starosty Łaskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. dotyczącego stażu Pani Magdaleny Wesołej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 59/08 (31.10.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 58/08 (30.10.2008) - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraznej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 57/08 (28.10.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 56/08 (16.10.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 55/08 (09.10.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 54/08 (09.10.2008) - w sprawie przeprowadzania powiatowego treningu bez doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 53/08 (12.09.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 52/08 (12.09.2008) - w sprawie  ustalenia ceny sprzedaży w IV przetargu, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 238/1 o pow. 0,09 ha, położoną w obrębie Kopyść.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 51/08 (11.09.2008) - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy W Starostwie Powiatowym w Łasku zmieniony zarządzeniem Nr 65/2007 Starosty Łaskiego z dnia 15 listopada 2007 roku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 50/08 (01.09.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 49/08 (26.08.2008) - w sprawie korzystania z telefonów służbowych i uniszczania opłat za prywatne rozmowy telefoniczne w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 48/08 (26.08.2008)- w sprawie utworzenia miejscado odbycia przygotowania zawodowego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 47/08 (21.08.2008)- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/08 Starosty Łaskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. dotyczącego stażu Pani Karoliny Kozłowskiej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 46/08 (21.08.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 45/2008 (21.08.2008) - zmieniające Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 45/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w spraiw dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 44/08 (07.07.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 43/08 (07.07.2008) - w sprawie: aktualizacji Zakładowego Planu Kont w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 42/08 (07.07.2008) - w sprawie: ewidencjii i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 41/08 (07.07.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 40/08 (30.06.2008)- w sprawie Zarządzenia Nr 12/08 Starosty Łaskiego z dnia 05 lutego 2008 r. dotyczącego stażu Pani Anny Wróblewskiej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 39/08 (30.06.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 38/08 (30.06.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 37/08 (30.06.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 36/08 (11.06.2008)- w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 35/08 (30.05.2008)- w sprawie zmiany Zarządzenia 67/07 Starosty Łaskiego z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego stażu Pani Pauliny Peredzyńskiej.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 34/08 (30.04.2008) - w sprawie utworzenia miejsca precy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku


Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Łaskiego Nr 33/08 (19.05.2008) - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej na temat "Ewakuacja ludności z zagrożonych obiektów i rejonów oraz prowadzenie akcji ratunkowej w rejonie zagrożonym"


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 32/08 (30.04.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/08 starosty Łaskiego z dnia 05 lutego 2008 r. dotyczącego stażu Pani Anny Wróbel.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 31/08 (30.04.2008) - w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w gminach:Łask, Buczek,Sędziejowicach i Wodzieradach.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 30/08 (09.04.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 29/08 (08.04.2008) - w sprawie ustalenia dnia 23 maja 2008 r dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 28/08 (07.04.2008) - w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łasku instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją powstałąi zgromadzoną w organach Powiatu Łaskiego i Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 27/08 (27.03.2008) - zmieniające Zarządzenie nr 18 Starosty Laskiego z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 26/08 (26.03.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/07 starosty Łaskiego zdnia 10 października 2007 dotyczącego Beaty Nowak.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 25/08 (26.03.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym a Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 24/08 (19.03.2008) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 23/08 (19.03.2008) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łasku.


 

Projekt Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 22/08 (19.03.2008) -zminiające zarządzenie nr 12 starosty Łaskiego z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 21/08 (12.03.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/07 starosty Łaskiego  z dnia 20 września 2007r. w sprawie prac interwencyjnych Pani Eweliny Bączyk.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 20/08 (03.02.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/08 Starosty Łaskiego z dnnia 22 stycznia 2008r. dotyczącego przygotowania zawodowego Pani Katarzyny Kaźmierczak.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 19/08 (25.03.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 18/08 (19.02.2008) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/07 Starosty Łaskiego z dnia 10.08.2007 r. dotyczącego Pani Beaty Balcerzak.


 

Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 17/08 (19.02.2008) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu, udziału wynoszącego 1/6 część w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działę nr 89 o pow. 0,6479 ha, położonej w obrębie trzynastym miasta Łask.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 16/08 (19.02.2008) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu, udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 890, 987/2 i 1285 o pow. 1,84 ha, położonej w obrębie Widawa.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 15/08 (19.02.2008) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w II przetargu nieruchomości gruntownej, stanowiącej działkę nr 148 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie okup Mały Gmina Łask.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 14/08 (05.02.2008) -w sprawie powołania Zespołu  opracowującego "Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powieczie Łaskim" oraz"Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełosprawnych".
załącznik


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 13/08 (05.02.2008) - zmieniające Zarządzenie Nr 15 z dnia 01.07.2003 - w sprawie powołania Zespołu opiniującego dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych osobom niepełosprawnym.


 

Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 12/08 (05.02.2008) - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 11/08 (28.01.2008 r.) – w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w III przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 238/1 o pow. 0,09 ha, położoną w obrębie Kopyść.


Zarządzenie Starosty  Łaskiego Nr 10/08 (24.01.2008 r.) –  zmieniające Zarządzenie Nr 08/02 Starosty Łaskiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie powołania Komisji dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na taksówkarzy i taksówkarzy.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 09/08 (08.01.2008 r.) – w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 08/08 (17.01.2008 r.) – w sprawie używania legalnego oprogramowania.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 07/08 (17.01.2008 r.) – w sprawie wyznaczenia pracownika Zarządzającego oprogramowaniem komputerowym Starostwa Powiatowego w Łasku.


 Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 06/08 (08.01.2008 r.) – w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania zawodowego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 05/08 (08.01.2008 r.) – w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr  04/08 (08.01.2008 r.) – w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2008 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego oraz w sprawie ustalenia treści regulaminu Komisji Konkursowej. 


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 03/08 (03.01.2008 r.) – w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa /kryzysu polityczno-militarnego/ i wojny.


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 02/08 (03.01.2008 r.) - w sprawie


Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 01/08 (02.01.2008 r.) – w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy Starostwa Powiatowego w Łasku. 


Załączniki

2430.pdf (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2429.pdf (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2428.pdf (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2427.pdf (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2426.pdf (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2425.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2422.pdf (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2421.pdf (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2419.pdf (141.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2447.pdf (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2446.pdf (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2086.pdf (100.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1382.pdf (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2448.pdf (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1381.pdf (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1305.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2139.pdf (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1302.pdf (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1303.pdf (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1304.pdf (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1301.pdf (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1239.pdf (866.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1238.pdf (170.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1237.pdf (239.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1236.pdf (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1235.pdf (238.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1234.pdf (235.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1233.pdf (165.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1232.pdf (156.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1231.pdf (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1230.pdf (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1229.pdf (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1228.pdf (178.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1227.pdf (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1226.pdf (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1225.pdf (165.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1224.pdf (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1222.pdf (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1223.pdf (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1221.pdf (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1113.pdf (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1112.pdf (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2449.pdf (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1106.pdf (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1110.pdf (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1109.pdf (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1108.pdf (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1107.pdf (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2009-02-09 14:22:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2009-02-09 14:22:00
Ostatnia zmiana:2010-04-11 16:53:43
Ilość wyświetleń:3380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij