Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

rok 2009

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2009

 

 

 


Zarządzenie Nr 108 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - zmieniające zasady rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków unijnych.


Zarządzenie Nr 107 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Łasku.


Zarządzenie Nr 106 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 105 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/09 Starosty Łaskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. dotyczącego prac interwencyjnych Pani Izabeli Łuczak


Zarządzenie Nr 104 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 103 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2009 r. - w sprawie Zarządzenia Nr 52/09 Starosty Łaskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczącego prac interwencyjnych Pani Pauliny Peredzyńskiej.


Zarządzenie Nr 102 Starosty Łaskiego z dnia 14.12.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/09 Starosty Łaskiego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 101 Starosty Łaskiego z dnia 14.12.2009 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/09 Starosty Łaskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. dotyczącego prac interwencyjnych Pani Edyty Wituckiej.


Zarządzenie Nr 100 Starosty Łaskiego z dnia 07.12.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Joanny Owczarek.


Zarządzenie Nr 99 Starosty Łaskiego z dnia 24.11.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 98 Starosty Łaskiego z dnia 23.11.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 97 Starosty Łaskiego z dnia 23.11.2009 r. - zmieniające Zarządzenie Starosty Łaskiego Nr 43/09 z dnia 22 maja 2009 r w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania  służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 96 Starosty Łaskiego z dnia 09.11.2009 r. - w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 95 Starosty Łaskiego z dnia 04.11.2009 r. - w sprawie powołania zespołu ocennego do wyłonienia wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego za 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Zarządzenie Nr 94 Starosty Łaskiego z dnia 29.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 93 Starosty Łaskiego z dnia 29.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 92 Starosty Łaskiego z dnia 27.10.2009 r. - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.


Zarządzenie Nr 91 Starosty Łaskiego z dnia 26.10.2009 r. - w sprawie powołania członków do stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 90 Starosty Łaskiego z dnia 26.10.2009 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/09 Starosty Łaskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. dotyczącego stażu Pani Justyny Raznik.


Zarzadzenie Nr 89 Starosty Łaskiego z dnia 12.10.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 88 Starosty Łaskiego z dnia 12.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stazu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 87 Starosty Łaskiego z dnia 05.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 86 Starosty Łaskiego z dnia 01.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stazu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 85 Starosty Łaskiego z dnia 01.10.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stazu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 84 Starosty Łaskiego z dnia 28.09.2009 r. - w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń osób lub mienia powstałych w wyniku wypadków takich jak zalanie, wyciek wody, przerwa w dostawie energii elektrycznej, zaprószenie ognia itp.


Zarządzenie Nr 83 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Łaskiego z dnia 28.09.2009 r. - zmieniajce Zarzadzenie Nr 44/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie sporzadzenia "Kart realizacji zadan operacyjnych" do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny.


Zarządzenie Nr 82 Starosty Łaskiego z dnia 28.09.2009 r. - w sprawie powoania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udziale zamowienia  publicznego na budowe klatki schodowej w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.


Zarządzenie Nr 81 Starosty Łaskiego z dnia 25.09.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stazu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 80 Starosty Łaskiego z dnia 25.09.2009 r. - w sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 11/09 Starosty askiego z dnia 21 stycznia 2009 r. o zorganizowanie stau dla Pani Katarzyny Sadziskiej.


Zarządzenie Nr 79 Starosty Łaskiego z dnia 22.09.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2304E Czestków B-Pruszków-Zagliny na odcinku Pruszkow-Dobra-Zagliny.


Zarządzenie Nr 78 Starosty Łaskiego z dnia 22.09.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji.


 

Zarządzenie Nr 77 Starosty Łaskiego z dnia 18.09.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 76 Starosty Łaskiego z dnia 10.09.2009 r. - w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu łaskiego.


 

Zarządzenie Nr 75 Starosty Łaskiego z dnia 02.09.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/09 Starosty Łaskiego z dnia 09 marca 2009 r. o zorganizowanie stażu dla Pani Anny Krzemińskiej.


Zarządzenie Nr 74 Starosty Łaskiego z dnia 24.08.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 73 Starosty Łaskiego z dnia 24.08.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 72 Starosty Łaskiego z dnia 24.08.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 70 Starosty Łaskiego z dnia 19.08.2009 r. - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Łask - Kryzys 2009"


 

Zarządzenie Nr 69 Starosty Łaskiego z dnia 17.08.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/09 Starosty Łaskiego z dnia 16 marca 2009 r. o zorganizowanie stażu dla Darii Stasiak


 

Zarządzenie Nr 68 Starosty Łaskiego z dnia 17.08.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 67 Starosty Łaskiego z dnia 12.08.2009 r. - w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


 

Zarządzenie Nr 66 Starosty Łaskiego z dnia 05.08.2009 r. - w sprawie obowiązku stosowania odpowiednich znaków graficznych i logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących projektu "Budowy e-Administracji w Powiecie Łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Zarządzenie Nr 65 Starosty Łaskiego z dnia 05.08.2009 r. - w sprawie wyznaczenia koordynatora do wykonania obowiązku sprawozdawczego za 2009 rok dla GUS.

Zarządzenie Nr 64 Starosty Łaskiego z dnia 31.07.2009 r. - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

 Zarządzenie Nr 63 Starosty Łaskiego z dnia 23.07.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/09 Starosty Łaskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. o zorganizowanie stażu dla Pani Katarzyny Sadzińskiej


 

Zarządzenie Nr 62 Starosty Łaskiego z dnia 06.07.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/09 Starosty Łaskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. o zorganizowanie stażu dla Pani Izabeli Dub.


 

Zarządzenie Nr 61 Starosty Łaskiego z dnia 30.06.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 60 Starosty Łaskiego z dnia 30.06.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę "Wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzierzy przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T.kościuszki w Łasku


 

Zarządzenie Nr 59 Starosty Łaskiego z dnia 30.06.2009 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarstwa Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 58 Starosty Łaskiego z dnia 29.06.2009 r. - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębach Górki Grabińskie gm. Widawa i Sycanów gm. Buczek oraz powołania Komisji Przetargowej.


 

Zarządzenie Nr 57 Starosty Łaskiego z dnia 29.06.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 56 Starosty Łaskiego z dnia 25.06.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/09 Starosty Łaskiego z dnia 08 stycznia 2009 r. dotyczącego prac interwencyjnych Pani Wiktorii Sagan.


 

Zarządzenie Nr 55 Starosty Łaskiego z dnia 24.06.2009 r. - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 164/5 położonej w obrębie Okup Wielki.

 


 Zarządzenie Nr 54 Starosty Łaskiego z dnia 23.06.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 53 Starosty Łaskiego z dnia 19.06.2009 r. - w sprawie dokumentacji przetwrzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 


 Zarządzenie Nr 52 Starosty Łaskiego z dnia 15.06.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 51 Starosty Łaskiego z dnia 15.06.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 50 Starosty Łaskiego z dnia 15.06.2009 r. - w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Procedury dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łasku"


 

Zarządzenie Nr 49 Starosty Łaskiego z dnia 15.06.2009 r. - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 Zarządzenie Nr 48 Starosty Łaskiego z dnia 06.06.2009 r. - zmieniające Zarządzenie Nr 9/09 Starosty Łaskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku


Zarządzenie nr 47/09 Starosty Łaskiego z dnia 5.06.2009 r. - zmieniające instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2/09 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

 

Zarządzenie Nr 46 Starosty Łaskiego z dnia 01.06.2009 r. - w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

 


 

Zarządzenie Nr 45 Starosty Łaskiego z dnia 25.05.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi Biura Rady w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym.

 


 

Zarządzenie Nr 44 Starosty Łaskiego z dnia 25.05.2009 r. - w sprawie sporządzenia "Kart realizacji zadań operacyjnych" do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 


 


Zarządzenie Nr 43 Starosty Łaskiego z dnia 22.05.2009 r. - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 42 Starosty Łaskiego z dnia 18.05.2009 r. - zmieniające Zarządzenie nr 12 Starosty Łaskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zmienione Zarządzeniem Starosty Łaskiego Nr 32/09 z 16 kwietnia 2009 roku.

 


 

Zarządzenie Nr 41 Starosty Łaskiego z dnia 13.05.2009 r. - zmieniające Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie zasad rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków unijnych.

 


 Zarządzenie Nr 40 Starosty Łaskiego z dnia 06.05.2009 r. - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 39 Starosty Łaskiego z dnia 04.05.2009 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 38 Starosty Łaskiego z dnia 28.04.2009 r. - w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy.

 


 

Zarządzenie Nr 37 Starosty Łaskiego z dnia 28.04.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 36 Starosty Łaskiego z dnia 21.04.2009 r. - w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łasku instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych zródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

 


 

Zarządzenie Nr 35 Starosty Łaskiego z dnia 21.04.2009 r. - w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku za odpracowaniem go w dniu 6 czerwca 2009 r. tj. sobota.

 


 

Zarządzenie Nr 34 Starosty Łaskiego z dnia 20.04.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 33 Starosty Łaskiego z dnia 20.04.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 32 Starosty Łaskiego z dnia 16.04.2009 r. - zmieniające Zarządzenie 12 Starosty Łaskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 


 

 

Zarządzenie Nr 31 Starosty Łaskiego z dnia 07.04.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 30 Starosty Łaskiego z dnia 07.04.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 29 Starosty Łaskiego z dnia 31.03.2009 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/09 Starosty Łaskiego z dnia 16 marca 2009 r. dotyczącego stażu Pani Darii Stasiak.

 


 

Zarządzenie Nr 28 Starosty Łaskiego z dnia 31.03.2009 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/09 Starosty Łaskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. dotyczącego stażu Pani Izabeli Dub.

 


 

Zarządzenie Nr 27 Starosty Łaskiego z dnia 16.03.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 26 Starosty Łaskiego z dnia 11.03.2009 r. - w sprawie oddelegowania osób do komisji przetargowej.

 


 

Zarządzenie Nr 25 Starosty Łaskiego z dnia 09.03.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/08 Starosty Łaskiego z dnia 12 września 2008 r. o zorganizowanie stażu dla Pani Anny Krzemińskiej.

 


 

Zarządzenie Nr 24 Starosty Łaskiego z dnia 09.03.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 23 Starosty Łaskiego z dnia 05.03.2009 r. - w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 22 Starosty Łaskiego z dnia 25.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 21 Starosty Łaskiego z dnia 23.02.2009 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/08 Starosty Łaskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie prac interwencyjnych Pani Joanny Owczarek.

 


 

Zarządzenie Nr 20 Starosty Łaskiego z dnia 19.02.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 19 Starosty Łaskiego z dnia 18.02.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 18 Starosty Łaskiego z dnia 12.02.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 17 Starosty Łaskiego z dnia 10.02.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  wsparcie w 2009 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego oraz w sprawie ustalenia treści regulaminu Komisji.

 


 

Zarządzenie Nr 16 Starosty Łaskiego z dnia 30.01.2009 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 15 Starosty Łaskiego z dnia 26.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 14 Starosty Łaskiego z dnia 26.01.2009 r. - w sprawie organizacji całodobowego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

 

Zarządzenie Nr 13 Starosty Łaskiego z dnia 22.01.2009 r. - w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku

 


 

Zarządzenie Nr 12 Starosty Łaskiego z dnia 21.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia przygotowania zawodowego dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 11 Starosty Łaskiego z dnia 21.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 10 Starosty Łaskiego z dnia 21.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 9 Starosty Łaskiego z dnia 21.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 

Zarządzenie Nr 8 Starosty Łaskiego z dnia 15.01.2009 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu w obiektach Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych.

 


 

Zarządzenie Nr 7 Starosty Łaskiego z dnia 08.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.

 


 Zarządzenie Nr 6 Starosty Łaskiego z dnia 07.01.2009 r. - w sprawie utworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 5 Starosty Łaskiego z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 4 Starosty Łaskiego z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 3 Starosty Łaskiego z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady klasyfikacji środków trwałych oraz zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 2 Starosty Łaskiego z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 

Zarządzenie Nr 1 Starosty Łaskiego z dnia 02.01.2009 r. - w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla klasy Starostwa Powiatowego w Łasku.

Załączniki

3447.pdf (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3446.pdf (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3445.pdf (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3444.pdf (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3443.pdf (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3442.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3441.pdf (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3439.pdf (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3440.pdf (413.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3438.pdf (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3437.pdf (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3329.pdf (122.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3330.pdf (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3328.pdf (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3327.pdf (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3326.pdf (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3202.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3203.pdf (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3240.pdf (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3241.pdf (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3200.pdf (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3198.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3199.pdf (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3196.pdf (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3197.pdf (253.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3195.pdf (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3194.pdf (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3100.pdf (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3101.pdf (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3102.pdf (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3103.pdf (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3104.pdf (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3105.pdf (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2957.pdf (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2890.pdf (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2887.pdf (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2888.pdf (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2889.pdf (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2956.pdf (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2955.pdf (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2882.pdf (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2883.pdf (478kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2880.pdf (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2881.pdf (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2877.pdf (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2878.pdf (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2879.pdf (146.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2760.pdf (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2761.pdf (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2762.pdf (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2759.pdf (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2784.pdf (364.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2785.pdf (533.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2871.pdf (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2872.pdf (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2873.pdf (311.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2874.pdf (602.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2875.pdf (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2876.pdf (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2753.pdf (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2782.pdf (887.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2783.pdf (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2754.pdf (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2755.pdf (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2756.pdf (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2757.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2758.pdf (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2696.pdf (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2695.pdf (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2694.pdf (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2866.pdf (432kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2867.pdf (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2868.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2869.pdf (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2870.pdf (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2752.pdf (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2751.pdf (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2864.pdf (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2865.pdf (768.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2863.pdf (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2693.pdf (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2662.pdf (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2663.pdf (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2664.pdf (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2665.pdf (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2666.pdf (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2661.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2660.pdf (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2629.pdf (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2628.pdf (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2512.pdf (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2511.pdf (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2442.pdf (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2443.pdf (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2441.pdf (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2433.pdf (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2434.pdf (205.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2435.pdf (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2436.pdf (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2861.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2862.pdf (435.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2859.pdf (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2860.pdf (722.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2857.pdf (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2858.pdf (345.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2855.pdf (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2856.pdf (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2431.pdf (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZS_47_09 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-01-21 09:17:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-01-21 09:17:00
Ostatnia zmiana:2014-07-22 12:04:34
Ilość wyświetleń:4844

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij