Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

rok 2010

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2010

 

 

 

 


 Zarządzenie Nr 109/10 Starosty Łaskiego z dnia 31.12.2010 - zmieniające instrukcję kontroli wewnętrznej obiegu dowodów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 108/10 Starosty Łaskiego z dnia 31.12.2010 - w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 107/10 Starosty Łaskiego z dnia 31.12.2010 - w sprawie zasad rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków unijnych.


Zarządzenie Nr 106/10 Starosty Łaskiego z dnia 29.12.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 105/10 Starosty Łaskiego z dnia 26.12.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 104/10 Starosty Łaskiego z dnia 22.12.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


Zarządzenie Nr 103/10 Starosty Łaskiego z dnia 21.12.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


Zarządzenie Nr 102/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.12.2010 - zmieniające skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.


 Zarządzenie Nr 101/10 Starosty Łaskiego z dnia 17.12.2010 - w sprawie przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 100/10 Starosty Łaskiego z dnia 17.12.2010 - zmieniające instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 99/10 Starosty Łaskiego z dnia 26.11.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 98/10 Starosty Łaskiego z dnia 25.11.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 97/10 Starosty Łaskiego z dnia 24.11.2010 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.


 Zarządzenie Nr 96/10 Starosty Łaskiego z dnia 22.11.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 95/10 Starosty Łaskiego z dnia 18.11.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 94/10 Starosty Łaskiego z dnia 15.11.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 223.939,52 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych: Nr 2318E - ul. 9-go Maja, Nr 2328E - ul. Południowa, Nr 2315E- ul. Jana Pawła II i ul. 1-go Maja.


 Zarządzenie Nr 93/10 Starosty Łaskiego z dnia 10.11.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu.


 Zarządzenie Nr 92/10 Starosty Łaskiego z dnia 09.11.2010 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie 20 m. Łask, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171.


 Zarządzenie Nr 91/10 Starosty Łaskiego z dnia 08.11.2010 - w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Łaskiego nr 53/10 z dn. 7 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie dwudziestym m. Łask w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 90/10 Starosty Łaskiego z dnia 08.11.2010 - w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Łaskiego nr 42/10 z dn. 9 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Patoki gm. Widawa i powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 89/10 Starosty Łaskiego z dnia 03.11.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont i termodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33.


 Zarządzenie Nr 88/10 Starosty Łaskiego z dnia 27.10.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 87/10 Starosty Łaskiego z dnia 13.10.2010 - w sprawie powołania zespołu ocennego do wyłonienia wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego za 2010 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Zarządzenie Nr 86/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.10.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 85/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.10.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 84/10 Starosty Łaskiego z dnia 06.10.2010 - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Aleksandrówek gm. Łask i powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 83/10 Starosty Łaskiego z dnia 06.10.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 82/10 Starosty Łaskiego z dnia 30.09.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych: Nr 2318E - ul. 9-ego Maja, Nr 2328E - ul. Południowa, Nr 2315E ul. Jana Pawła II i ul. 1-ego Maja.


 Zarządzenie Nr 81/10 Starosty Łaskiego z dnia 29.09.2010 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w obrębie piątym m. Łask, przy ul. Wakacyjnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 84/3, nr 84/5, nr 84/7, nr 84/9.


 Zarządzenie Nr 80/10 Starosty Łaskiego z dnia 29.09.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Droga Bałucz - Okup Wielki - Marzenin nr 2300E w miejscowości Marzenin, remont przepustu, droga Czestków - Pruszków nr 230E w miejscowości Czestków B, naprawa przepustu.


 Zarządzenie Nr 79/10 Starosty Łaskiego z dnia 28.09.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 78/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.09.2010 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w II ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Patoki gm. Widawa.


 Zarządzenie Nr 77/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.09.2010 - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.


 Zarządzenie Nr 76/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.09.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 75/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.09.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 74/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.09.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 73/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.09.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 72/10 Starosty Łaskiego z dnia 15.09.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 71/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.09.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 70/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.09.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 69/10 Starosty Łaskiego z dnia 31.08.2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/09 Starosty Łaskiego z dnia 1 października 2009 r.dotyczącego stażu Pani Karoliny Furmankiewicz.


 Zarządzenie Nr 68/10 Starosty Łaskiego z dnia 27.08.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 67/10 Starosty Łaskiego z dnia 27.08.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 66/10 Starosty Łaskiego z dnia 19.08.2010 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu.


 Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Łaskiego z dnia 19.08.2010 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze 1 etatu.


 Zarządzenie Nr 64/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.08.2010  - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Gucin gm. Łask.


 Zarządzenie Nr 63/10 Starosty Łaskiego z dnia 09.08.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 62/10 Starosty Łaskiego z dnia 03.08.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup i montż pompy ciepła do ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 wraz z instalacją c.o.


 Zarządzenie Nr 61/10 Starosty Łaskiego z dnia 02.08.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 60/10 Starosty Łaskiego z dnia 02.08.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 59/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.07.2010 - zmieniające zasady rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków unijnych.


 Zarządzenie Nr 58/10 Starosty Łaskiego z dnia 15.07.2010 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie Teodory gm. Łask w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 57/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.07.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 56/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.07.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 55/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.07.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 54/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.07.2010 - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 53/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.07.2010 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie dwudziestym m. Łask w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 52/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.07.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 2321E Borszewice - Bałucz - Anielin na odcinku od km 0+000 do km 1+085 - Etap I.


 Zarządzenie Nr 51/10 Starosty Łaskiego z dnia 01.07.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 50/10 Starosty Łaskiego z dnia 30.06.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 49/10 Starosty Łaskiego z dnia 30.06.2010 - w sprawie utworzenia miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Łaskiego z dnia 28.06.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 47/10 Starosty Łaskiego z dnia 23.06.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 46/10 Starosty Łaskiego z dnia 22.06.2010 - w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 45/10 Starosty Łaskiego z dnia 21.06.2010 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn."Przebudowa holu w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1"


 Zarządzenie Nr 44/10 Starosty Łaskiego z dnia 18.06.2010 - zmieniające Zarządzenie Nr 66/09 Starosty Łaskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r.


 Zarządzenie Nr 43/10 Starosty Łaskiego z dnia 11.06.2010 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Zarządzenie Nr 42/10 Starosty Łaskiego z dnia 09.06.2010 - w sprawie ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Patoki gm. Widawa i powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 41/10 Starosty Łaskiego z dnia 02.06.2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2009 Starosty Łaskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


 Zarządzenie Nr 40/10 Starosty Łaskiego z dnia 02.06.2010 - zmieniające Zarządzenie Nr 39/10 Starosty Łaskiego z dnia 31 maja 2010 r.


 Zarządzenie Nr 39/10 Starosty Łaskiego z dnia 31.05.2010 - w sprawie powołuję Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w mieniu Powiatu Łaskiego, spowodowanych przez intensywne opady deszczu oraz powódz w maju 2010 r.


 Zarządzenie Nr 38/10 Starosty Łaskiego z dnia 27.05.2010 - zmieniające zasady rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków unijnych.


 Zarządzenie Nr 37/10 Starosty Łaskiego z dnia 17.05.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych nr 2327E ul. Stefana Żeromskiego od km 0+000 do km 0+234, nr 2324E ul. Marii Konopnickiej od km 0+000 do km 0+198 w Łasku.


 Zarządzenie Nr 36/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.05.2010 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Chorzeszów gm. Wodzierady i obrębie piątym m. Łask w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych oraz powołania Komisji Przetargowej.


 Zarządzenie Nr 35/10 Starosty Łaskiego z dnia 10.05.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 34/10 Starosty Łaskiego z dnia 07.05.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 33/10 Starosty Łaskiego z dnia 06.05.2010 - w sprawie utworzenia miejsca w ramach prac interwencyjnych dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 32/10 Starosty Łaskiego z dnia 05.05.2010 - w sprawie utworzenia miejsca w ramach prac interwencyjnych dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 31/10 Starosty Łaskiego z dnia 05.05.2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/09 Starosty Łaskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczącego stażu Pana Tomasza Świeszczaka.


 Zarządzenie Nr 30/10 Starosty Łaskiego z dnia 04.05.2010 - w sprawie utworzenia miejsca w ramach prac interwencyjnych dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 29/10 Starosty Łaskiego z dnia 28.04.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 28/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.04.2010 - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2010.


 Zarządzenie Nr 27/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.04.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę mostu przez rz. Grabię w m. Marzenin w ciągu drogi powiatowej nr 230E Zduńska Wola - Pruszków wraz z dojazdami.


Zarządzenie Nr 26/10 Starosty Łaskiego z dnia 16.04.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 25/10 Starosty Łaskiego z dnia 15.04.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 24/10 Starosty Łaskiego z dnia 14.04.2010 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.


 Zarządzenie Nr 23/10 Starosty Łaskiego z dnia 13.04.2010 - w sprawie udostępnienia informacji publicznej oraz opłat za sporządzenie kserokopii, informacji przekształconych oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 22/10 Starosty Łaskiego z dnia 29.03.2010 - zmieniające procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 71/09 Starosty Łaskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Procedur Zarządzania Projektem pn.: "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


 Zarządzenie Nr 21/10 Starosty Łaskiego z dnia 19.03.2010 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Wiktorii Sagan oraz Pana Wojciecha Sikory.


 Zarządzenie Nr 20/10 Starosty Łaskiego z dnia 18.03.2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/09 Starosty Łaskiego z dnia 12 pazdziernika 2009 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnej Sylwii Dziębowskiej.


 Zarządzenie Nr 19/10 Starosty Łaskiego z dnia 15.03.2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/09 Starosty Łaskiego z dnia 18 września 2009 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnej Joanny Myszyńskiej.


 Zarządzenie Nr 18/10 Starosty Łaskiego z dnia 11.03.2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku.


 Zarządzenie Nr 17/10 Starosty Łaskiego z dnia 11.03.2010 - w sprawie powołania Koordynatora Powiatowego - Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.


 Zarządzenie Nr 16/10 Starosty Łaskiego z dnia 11.03.2010 - zmieniające instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 15/10 Starosty Łaskiego z dnia 10.03.2010 - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnego w Starostwie Powiatowym w Łasku.


 Zarządzenie Nr 14/10 Starosty Łaskiego z dnia 10.03.2010 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatu Łaskiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.


 Zarządzenie Nr 13/10 Starosty Łaskiego z dnia 01.03.2010 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Łaskiego w 2010 r.


Zarządzenie Nr 12/10 Starosty Łaskiego z dnia 02.02.2010 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2010 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanyych do mieszkańców powiatu łaskiego oraz w sprawie ustalenia treści regulaminu Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 11/10 Starosty Łaskiego z dnia 01.02.2010 - zmieniające Zarządzenie Nr 62/08 Starosty Łaskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.


Zarządzenie Nr 10/10 Starosty Łaskiego z dnia 22.01.2010 - w sprawie utworzenia miejsca w ramach prac interwencyjnych dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 9/10 Starosty Łaskiego z dnia 21.01.2010 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/09 Starosty Łaskiego z dnia 25 września 2009 r. dotyczącego stażu Pani Marleny Stępień.


Zarządzenie Nr 8/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.01.2010 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 7/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.01.2010 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 6/10 Starosty Łaskiego z dnia 20.01.2010 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/09 Starosty Łaskiego z dnia 1 pazdziernika 2009 r. dotyczącego stażu Pana Piotra Wasia.


Zarządzenie Nr 5/10 Starosty Łaskiego z dnia 19.01.2010 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 4/10 Starosty Łaskiego z dnia 19.01.2010 r. - w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku.


Zarządzenie Nr 3/10 Starosty Łaskiego z dnia 12.01.2010 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obronnych, wojskowych i kryzysowych w wymiarze 3/4 etatu.


Zarządzenie Nr 2/10 Starosty Łaskiego z dnia 06.01.2010 r. - w sprawie utworzenia miejsca do odbycia stażu dla bezrobotnej w Starostwie Powiatowym w Łasku.


Zarządzenie Nr 1/10 Starosty Łaskiego z dnia 04.01.2010 r. - w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy Starostwa Powiatowego w Łasku. 

Załączniki

Zarzadzenie_Starosty_99 (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_99_zal (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_100 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_100_zal1 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_100_zal2 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_101 (266kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_102 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3480.pdf (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_103 (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_107 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3481.pdf (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3479.pdf (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3453.pdf (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3452.pdf (254.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3451.pdf (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3450.pdf (222.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3449.pdf (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_103_zal (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_107_załącznik (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_104 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_108 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_104_zal (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_108_załącznik1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_105 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_108_załącznik2 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_105_zal (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_108_załącznik3 (566.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_106 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_109 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_106_zal (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_109_załącznik (411.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Starosty_108_2010_załącznik3 (603.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_13 (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_14 (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_14_zal (305.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_18 (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_18_zal1 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_22 (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_22_zal4 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_22_zal5 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_23 (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_24 (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_27 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_27_zal (278.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_16 (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_16_zal1 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_16_zal2 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_28 (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_28_zal (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_35 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_35_załącznik (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_36 (122.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_36_zal1 (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_36_zal2 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_37 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_37_zal (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_38 (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_39 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_40 (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_41 (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_41_zal1 (310.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_41_zal3 (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_41_zal4 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_42 (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_42_zal1 (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_42_zal2 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_43 (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_44 (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_45 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_44_zal (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_46 (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_48 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_48_zal (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_52 (131.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_52_zal (108.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_53 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_53_zal1 (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_53_zal2 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_54 (389.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_54_zal1 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_54_zal2 (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_54_zal3 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_54_zal4 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_55 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_55_zal (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_58 (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_58_zal1 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_58_zal2 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_59 (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_60 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_60_zal (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_61 (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_61_zal (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_62 (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_62_zal (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zs_64 (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_65 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_66 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_69 (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_72 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_72_zal (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_74 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_74_zal (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_77 (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_78 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_79 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_79_zal (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_80 (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_80_zal (180.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_81 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_82 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_82_zal (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_83 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_83_zal (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_84 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_84_zal1 (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_84_zal2 (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_87 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_89 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_89_zal (765.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_90 (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_91 (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_92 (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_93 (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_93_zal (771.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_94 (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_94_zal (767.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_96 (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_96_zal (539.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_97 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_98 (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Starosty_98_zal (528.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-02-24 13:29:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-02-24 13:29:00
Ostatnia zmiana:2011-06-21 11:09:05
Ilość wyświetleń:5325

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij