Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

II Kadencja 2002-2006

.

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W ŁASKU

II kadencja 2002-2006


Uchwała Zarządu 264/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków finansowanych z rachunku dochodów własnych.


Uchwała Zarządu 263/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarzadu 262/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych zadań w ramach porozumień oraz zadań własnych.


Uchwała Zarządu 261/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Borowskiej.


Uchwała zarządu 260/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Budzińskiej.


Uchwała Zarządu 259/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Skurpel.


Uchwała Zarządu 258/2006 (14.11.2006r.) - w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad częściowego i całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w SOSzW w Łasku.


Uchwała zarządu 257/2006 (25.10.2006r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 256/2006 (25.10.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 255/2006 (13.10.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 254/2006 (13.10.2006r.) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 253/2006 (13.10.2006r.) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie czternastym miasta Łask, stanowiącej działkę nr 156/2 o pow. 45m2 przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej.


Uchwała Zarządu 252/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P. D. Błaszczykiewicz Dyrektora PPP w Łasku do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarzadu 251/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P. K. Ziętali-Dyrektora SOS w Łasku do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarządu 250/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P. W. Nowickiego - Dyrektora ZSP Nr 1 1 w Łasku do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarządu 249/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P. A. Harciarka Dyrektora ZSP Nr 2 w Łasku do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarządu 248/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P. E. Szkudlarek - Dyrektora ZSO w Ostrowie do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarządu 247/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia P.P. Kałudy-Dyrektora ZSR w Sędziejowicach do realizacji programu "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego.


Uchwała Zarządu 246/2006 (06.10.2006r.) - w sprawie upoważnienia Pana G. Trybuchowskiego Dyrektora II LO w Łasku do realizacji programu "Wyrównanie Szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu łaskiego".


Uchwała Zarządu 245/2006 (27.09.2006r.) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2007 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.


Uchwała Zarządu 244/2006 (27.09.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 243/2006 (13.09.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 242/2006 (13.09.2006r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 241/2006 (30.08.2006r.) - w sprawie powierzenia p.o. Kierownika PODG i K w Łasku.


Uchwała Zarządu 240/2006 (30.08.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała zarżądu 239/2006 (30.08.2006r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 238/2006 (30.08.2006r.) - w sprawie przyjęcia informacji przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2006r.


Uchwała Zarządu 237/2006 (30.08.2006r.) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż własność lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 16 m2 wchodzącego w skład budynku nr 10D położonego w Kol. Sądziejowice i powołania Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 236/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Anny Ciebiady.


Uchwała Zarządu 235/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Magdaleny Hanszke.


Uchwała Zarządu 234/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Anny Rzepkowskiej.


Uchwała Zarządu 233/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Anety Drewnowskiej.


Uchwała Zarządu 232/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Sylwii Ratajskiej - Kaflak.


Uchwała Zarządu 231/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Dagmary Adamczyk.


Uchwała Zarządu 230/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Anny Sielskiej.


Uchwała Zarządu 229/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Mirosławy Więckiewicz-Ejsmont.


Uchwała Zarządu 228/2006 (03.08.2006r.) - dla Pani Wioletty Zięterskiej.


Uchwała Zarządu 227/2006 (03.08.2006r.) - dla Pana Jacka Lisieckiego.


Uchwała Zarządu 226/2006 (03.08.2006r.) - dla Pana Rafała Frydrycha.


Uchwała Zarządu 225/2006 (03.08.2006r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Sznajder.


Uchwała Zarządu 224/2006 (03.08.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 223/2006 (03.08.2006r.) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 222/2006 (03.08.2006r.) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości polożonejw obrębie Ostrów składajacej się z działek nr 253/18, 253/19 i 253/21 o pow. 1,1145ha i powołania Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 221/2006 (03.08.2006r.) - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości połozonej w obrębie Ostrów składającej się z działek nr 253/18, 253/19 i 253/210 pow. 1,1143ha, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu wstępnego nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 220/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 219/2006 (23.06.2006r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnie dostępnych na terenie powiatu łaskiego oraz harmonogramu mocnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnym na okres od 1 lipca do 31 pazdziernika 2006r.


Uchwała Zarządu 218/2006 (23.06.2006r.) - w sprawie powierzenia spełnienia obowiązków dyr. SPZOZ w Łasku.


Uchwała Zarządu 217/2006 (23.06.2006r.) - w sprawie odwołania dyrektora SPZOZ w Łasku.


Uchwała Zarządu 216/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej przyznanej dotacji na rok 2006 z terenowego FOGR z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego .


Uchwała Zarządu 215/2006 (12.06.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 214/2006 (01.06.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 213/2006 (29.05.2006r.) - w sprawie powierzenia wyk. umowy EDP/000015/15/D z dn. 08.05.2006r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" p.k Ziętali dyr. SOSzW w Łasku.


Uchwała Zarządu 212/2006 (29.05.2006r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 211/2006 (05.05.2006r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 210/2006 (05.05.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 209/2006 (05.05.2006r.) - w sprawie zbycia w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzącego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w budynku nr 10F w Kol. Sędziejowice.


Uchwała Zarządu 208/2006 (12.04.2006r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.


Uchwała Zarządu 207/2006 (12.04.2006r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 206/2006 (12.04.2006r.) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dofinansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego w 2006 roku.


Uchwała Zarządu 205/2006 (29.03.2006r.) - w spprawie upoważnienia p L.Urbańskiego kier. PZD w Łasku do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i podpisania umowy zakupu ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do robót odwadniających oraz pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych.


Uchwała Zarządu 204/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 203/2006 (15.03.2006r.) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie powiatu sieradzkiego do kategorii dróg powiatowych.


Uchwała Zarządu 202/2006 (15.03.2006r.) - w sprawie przyjęcia informacji wykonania budżetu za rok 2005.


Uchwała Zarządu 201/2006 (03.03.2006r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 200/2006 (17.02.2006r.) - w sprawie wyznaczenia zobowiąznych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie wizytowej w zamian nieściągalnej grzywny.


Uchwała Zarządu 199/2006 (17.02.2006r.) - w sprawie zatwierdzenia projektu "Lepszy Start - Lepsze Jutro" w ramach Działania 1.2 oraz projektu "Uwierz w w Siebie - Bądz Aktywny" w ramach działania 1.3 realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa reprezentowania Pow. Łaskiego w zakresie ich realizacji.


Uchwała Zarządu 198/2006 (17.02.2006r.) - w sprawie ustalenia ceny działek nr 116/2, 124/2, 136/2 położonych w obrębie 14m. Łask, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz "SPOŁEM" PSS "Udział" w Łasku.


Uchwała Zarządu 197/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 196/2006 (18.01.2006r.) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2006.


Uchwała Zarządu 195/2006 (18.01.2006r.) - w sprawie zbycia w drodze rokowań lokalu użytkowego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w obrębie 20 miasta Łask przy ul. Południowej 8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu 194/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku.


Uchwała Zarządu 193/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na IV kwartał 2005r.


Uchwała Zarządu 192/2005 (29.10.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 191/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego oraz harmonogramu nocnych i świątecznych dyżurów aptek geodezyjnych na okres od 1 stycznia 2006r. do 3 czerwca 2006r.


Uchwała Zarządu 190/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań w ramach porozumień oraz zadań własnych.


Uchwała Zarządu 189/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 188/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie powierzenia wykonania umowy nr EDP/000004, 15/D dn. 09.12.2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - programu pomocy w dostępie do nauki dzięki młodzieży niepełnosprawnych P.K Ziętali Dyr. SOSzW.


Uchwała Zarządu 187/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie ustalenia listy stypendystów w ramach projektu stypendialne dla studentów z terenu Pow. łaskiego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.


Uchwała Zarządu 186/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie ustalenia listy stypendiów i termin podjęcia kontraktów u stypendystów w ramach projektu stypendialnego dla ucniów szkół ponadgimnazjalnych realizowanego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".


Uchwała Zarządu 185/2005 (14.12.2005r.) - w sprawie zmiany uchwały Nr 129/05 Zarząd Powiatu z dn 16.02.05r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łask przy ul. Południowej 8 i powołania Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 184/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań w ramach porozumień.


Uchwała Zarządu 183/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 182/2005 (28.11.2005r.) - w sprawie przekazania specjalnemu ośrodkowi w Łasku samochodu osobowego Volksvagena T59 - przystosowanego do osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.


Uchwała Zarządu 181/2005 (25.11.2005r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych.


Uchwała Zarządu 180/2005 (25.11.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 179/2005 (25.11.2005r.) - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Łasku projektu budżetu powiatu łaskiego na rok 2006.


Uchwała Zarządu 178/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zadań zleconych oraz zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 177/2005 (28.10.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie  zadań własnych i zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 176/2005 (21.10.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań  własnych i zadań zleconych oraz zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 175/2005 (21.10.2005r.) - w sprawie zmiany Uchwały nr 171/2005 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28.09.2005r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnychpoprzez programy stypendialne".


Uchwała Zarządu 174/2005 (21.10.2005r.) - w sprawie obniżenia ceny upływowej w drugim przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w budynku 10E w Kol. Sędziejowice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 173/2005 (21.10.2005r.) - w sprawie zbycia w drodze rokowań lokalu użytkowego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w obr. 20 miasta Łask, przy ul. Południowej 8.


Uchwała Zarządu 172/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Ziętali Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego typu Van (8 osób i kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.


Uchwała Zarządu 171/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 "Wyrównanie Szans eduukacyjnych poprzez programy stypendialne".


Uchwała Zarzadu 170/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30.09.2005 r.


Uchwała Zarządu 169/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 168/2005 (16.09.2005r.) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2006 roku, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.


Uchwała Zarządu 167/2005 (16.09.2005r.) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 166/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 165/2005 (19.08.2005r.) - w sprawie powierzenia p.o. Kierownika PODG i K w Łasku.


Uchwała Zarządu 164/2005 (19.08.2005r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 163/2005 (19.08.2005r.) - w sprawie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.


Uchwała Zarządu 162/2005 (19.08.2005r.) - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu użytkowego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w obr. 20m. Łask przy ul. Południowej 8, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 161/2005 (19.08.2005r.) - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MOS w Łasku z siedzibą w Sędziejowicach.


Uchwała Zarządu 160/2005 (27.07.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 159/2005 (15.07.2005r.) - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu Poddębickiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogą gminną - ul. Kilińskiego w Poddębicach na odcinku od ul. Piotrowskiego do Placu Kościuszki.


Uchwała Zarządu 158/2005 (15.07.2005r.) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 157/2005 (15.07.2005r.) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego PCPR w Łasku.


Uchwała Zarządu 156/2005 (15.07.2005r.) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczego w Łasku.


Uchwała Zarządu 155/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego na dzień 30.06.2005r.


Uchwała Zarządu 154/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.


Uchwała Zarządu 153/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 152/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 151/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 150/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 149/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 148/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 147/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 146/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 145/2005 (17.06.2005r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 144/2005 (10.06.2005r.) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora MOS w Łasku z siedzibą w Sędziejowicach.


Uchwała Zarządu 143/2005 (20.05.2005r.) - w sprawie głoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w kol. Sędziejowice i powołania Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 142/2005 (20.05.2005r.) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3wchodzącego w skład budynku 10E w kol. Sędziejowice.


Uchwała Zarządu 141/2005 (20.05.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia projektów pn. "Startuj z Nami" - Działanie 1, 2 i "Twoja Szansa Na Pracę" Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich współfinansowanie z EPS.


Uchwała Zarządu 140/2005 (05.05.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 139/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 138/2005 (19.04.2005r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i zadań w ramach porozumień oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 137/2005 (19.04.2005r.) - w sprawie zmiany regulaminu.


Uchwała Zarządu 136/2005 (19.04.2005r.) - w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie realizacji projektu pn. "Startuj z nami" oraz "Twoja szansa na pracę" ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów.


Uchwała Zarządu 135/2005 (04.04.2005r.) - w sprawie podziału rezerwy ogólnej.


Uchwała Zarządu 134/2005 (22.03.2005r.) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za rok 2004r.


Uchwała Zarządu 133/2005 (22.03.2005r.) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i kulturze fizycznej i sportu dofinansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego w 2005 roku.


Uchwała Zarządu 132/2005 (22.03.2005r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 131/2005 (16.02.2005r.) -  w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej i sportu dofinansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego w 2005 roku.


Uchwała Zarządu 130/2005 (16.02.2005r.) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej polegającej na wykonaniu trzech stóp fundamentalnych i słupów /pilastrów/ na działce nr 234/5 dla potrzeb działki nr 233 położonych w obrębie czwartym miasta Łask.


Uchwała Zarządu 129/2005 (16.02.2005r.) - w sprawie wynagrodzenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne użytecznej w zamian nieosiągalnej grzywny.


Uchwała Zarządu 128/2005 (16.02.2005r.) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 o pow. 115,27 m2 w budynku położonym w obr. 20 m Łask przy          ul. Południowej 8 wraz z udziałem wynoszącym 2/18 części we własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 108/10 o pow. 0,1951ha.


Uchwała Zarządu 127/2005 (16.02.2005r.) - w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.


Uchwała Zarządu 126/2005  (16.02.2005r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 125/2005 (16.02.2005r.) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2005.


Uchwała Zarządu 124/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Buczek wraz z projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Buczek.


Uchwała Zarządu 123/2005 (31.12.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Buczek wraz z projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Buczek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu 122/2004 (31.12.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych zleconych oraz w ramach porozumień.


Uchwała Zarządu 121/2004 (17.12.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 120/2004 (17.12.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie własnych.


Uchwała Zarządu 119/2004 (17.12.2004r.) - w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.


Uchwała Zarządu 118/2004 (30.11.2004r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego oraz harmonogramu prawnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnych na okres od 1 stycznia 2005 r do 30 czerwca 2005r.


Uchwała Zarządu 117/2004 (30.11.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie  zadań zleconych i własnych.


Uchwała Zarządu 116/2004 (30.11.2004r.) - w sprawie zmian subwencji i dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz własnych.


Uchwała Zarządu 115/2004 (15.11.2004r.) - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Spraw rozpatrywania wniosków stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach.


Uchwała Zarządu 114/2004 (15.11.2004r.) - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Łasku projektu budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2005.


Uchwała Zarządu 113/2004 (15.11.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań w ramach porozumień.


Uchwała Zarządu 112/2004 (15.11.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 111/2004 (15.11.2004r.) - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.


Uchwała Zarządu 110/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Łaskiego na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 109/2004 (20.10.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków oraz zmian dotacjicelowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 108/2004 (08.10.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Widawa.


Uchwała Zarządu 107/2004 (30.09.2004r.) - w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 106/2004 (30.09.2004r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 105/2004 (30.09.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 104/2004 (17.09.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 103/2004 (17.09.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wodzierady.


Uchwała Zarządu 102/2004 (17.09.2004r.) - w sprawie zmiany uchwałay Nr 51/2003 dotyczącej ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonejwe wsi Pruszków i powołania komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 101/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie zaopiniowania zmian do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Łask.


Uchwała Zarządu 100/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały nr XVII/6/2000 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg i ulic przebiegających przez powiat zduńskowolski pozbawiający kategorię drogi powiatowej drogę nr 37431 Grzybów - Izabelów na odcinku Grzybów - Koblin.


Uchwała Zarządu 99/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVII/6/200  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg i ulic przebiegających przez powiat zduńskowolski pozbawiajacy kategorie drogi powiatowej ul. Glinianki w Szadku.


Uchwała Zarządu 98/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sędziejowice wraz z projektem Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sędziejowice.


Uchwała zarządu 97/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu łaskiego na 2005 roku, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.


Uchwała Zarządu 96/2004 (27.08.2004r.) - w sprawie powierzchnia p.o. kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Zarządu 95/2004 (13.08.2004r.) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004.


Uchwała Zarządu 96/2004 (13.08.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 94/2004 (13.08.2004r.) - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i postępowania w II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pruszków.


Uchwała Zarządu 93/2004 (30.07.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 91/2004 (30.07.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wodzierady.


Uchwała Zarządu 90/2004 (30.07.2004r.) - w sprawie zmiany uchwały Nr 51/2003 dotyczącejogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pruszków i powołania Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 89/2004 (16.07.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 88/2004 (16.07.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Łask.


Uchwała Zarządu 87/2004 (16.07.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Widawa.


Uchwała Zarządu 88/2004 (30.06.2004r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 87/2004 (30.06.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu 86/2004 (30.06.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 85/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łask.


Uchwała Zarządu 84/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zmian wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 83/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 82/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 81/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 80/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu 79/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego na okres od 1.VII.04 do 31.XII.04.


Uchwała Zarządu 78/2004 (14.06.2004r.) - w sprawie przyjęcia katalogu cen zakładowych za czynności wykonywane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Zarządu 77/2004 (14.05.2004r.) - w sprawie zmian w uchwale nr 11/03 Zarządu Powiatu w Łasku w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce internatu Socjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.


Uchwała Zarządu 76/2004 (14.05.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 75/2004 (14.05.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 74/2004 (14.05.2004r.) - w sprawie przedłożenia projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego.


Uchwała Zarządu 73/2004 (30.04.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 72/2004 (16.04.2004r.) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 71/2004 (16.04.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu 70/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 69/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu 68/2004 (15.03.2004r.) - w sprawie informacji z wykonania budżetu za rok 2003r.


Uchwała Zarządu 67/2004 (15.03.2004r.) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmian planu dochodów budżetu państwa i zmian wydatków.


Uchwała Zarządu 66/2004 (15.03.2004r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Laskiego.


Uchwała Zarządu 65/2004 (15.03.2004r.) - w sprawie przedłożenia projektu Planu Gospodarki Odpadami Powiatu łaskiego do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Burmistrza Łasku, Wójtów Gmin: Buczek, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady.


Uchwała Zarządu 64/2004 (13.02.2004r.) - w sprawie zezwolenia zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej.


Uchwała Zarządu 63/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisjii przetargowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu 62/2003 (31.12.2003r.) - w sprawie ustalenia zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała zarządu 61/2003 (31.12.2003r.) - w sprawie w przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.


Uchwała Zarządu 60/2003 (31.12.2003r.) - w sprawie powołania Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku.


Uchwała Zarządu 59/2003 (31.12.2003r.) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opikuńczo-Wychowawczej w Łasku.


Uchwała Zarządu 58/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 57/2003 (12.12.2003r.) - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Łasku projeku budżetuPowiatu Łaskiego na rok 2004.


Uchwała Zarządu 56/2003 (12.12.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 55/2003 (12.12.2003r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Łaskiego na okres od 1 stycznia 2004 do 30. czerwca 2004.


Uchwała Zarządu 54/2003 (12.12.2003r.) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004.


Uchwała Zarządu 53/2003 (05.12.2003r.) - w sprawie podziału rezerwy budżetu.


Uchwała Zarzadu 52/2003 (05.12.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 51/2003 (05.11.2003r.) - w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pruszków i powołanie Komisji Przetargowej.


Uchwała Zarządu 50/2003 (14.11.2003r.) - w sprawie zmian w sprawie wydatków.


Uchwała Zarządu 49/2003 (14.11.2003r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 48/2003 (07.11.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała zarządu 47/2003 (07.11.2003r.) - w sprawie kosztów sporządzenia wydruku wypisu z rejestru ewidencji gruntów.


Uchwała zarządu 46/2003 (24.10.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 45/2003 (24.10.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 44/2003 (24.10.2003r.) - w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości położonej we wsi Pruszków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 43/2003 (24.10.2003r.) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pruszków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 42/2003 (09.10.2003r.) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łask przy ul. Południowej 8, powołania komisji przetargowej.


Uchwała Zarządu 41/2003 (09.10.2003r.) - w sprawie uchylenia uchwały nr 31/03 ZP w Łasku z dn. 18 lipca 2003r.


Uchwała Zarządu 40/2003 (26.09.2003r.) - w sprawie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 39/2003 (26.09.2003r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu.


Uchwała Zarządu 38/2003 (05.09.2003r.) - w sprawie zmian w uchwale ZP w Łasku Nr 26/03 z dn. 27.06.2003 dotyczącej ustalenia rozkładu pracy aptek ogólno dostępnych na terenie pow. łaskiego na okres od 01.07.03 do 31.12.03r.


Uchwała zarządu 37/2003 (05.09.2003r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 36/2003 (08.08.2003r.) - w sprawie zmniejszenia rezerwy budżetowej.


Uchwała Zarządu 35/2003 (08.08.2003r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 34/2003 (08.08.2003r.) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2003r.


Uchwała Zarządu 33/2003 (18.07.2003r.) - w sprawie ustalenia opłaty za przekazanie w użytkowanie na okres 10 lat części działki nr 55 położonej w obr. 20 miasta Łask zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nr 3-0945.


Uchwała Zarządu 32/2003 (18.08.2003r.) - w sprawie umorzenia odsetek.


Uchwała Zarządu 31/2003 (18.07.2003r.) - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu użytkowego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w w obr. 20 miasta Łask przy ul. Południowej 8 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 30/2003 (18.07.2003r.) - w sprawie zwiekszenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 29/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie ustalenia zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 28/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie zmian w planie wydatków.


Uchwała Zarządu 27/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie umorzenia odsetek.


Uchwała Zarządu 26/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego na okres od 1 lipca 2003r. do 31 grudnia 2003r.


Uchwała Zarządu 25/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie powołania komisji egz. dla nauczyciela kontraktowego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (p. Magdalena Boruń).


Uchwała Zarządu 24/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie powołania komisji egzemplarza dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Anita Kazmierczak).


Uchwała Zarządu 23/2003 (27.06.2003r.) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Agnieszka Gawrysiuk).


Uchwała Zarządu 22/2003 (09.06.2003r.) - w sprawie regulaminu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Aneta Janicka).


Uchwała Zarządu 21/2003 (09.06.2003r.) - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, uchwalonego uchwała nr 182/2002 Zarządu Powiatu w Łasku z dn. 07.02.2002r.


Uchwała Zarządu 20/2003 (23.05.2003r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu Laskiego.


Uchwała Zarządu 19/2003 (09.05.2003r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 18/2003 (09.05.2003r.) - w sprwie podziału rezerwy.


Uchwała Zarządu 17/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 16/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego nr 3 wchodzącego w skład nieruchomości położonej w obrębie 20 miasta Łask przy ul. Południowej 8, przeznaczonego do sprzedażyw drodze przetargu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 15/2003 (11.04.2003r.) - w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości położonej we wsi Bałucz,oznaczonej numerem 751/3 o pow. 0,0783ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz najemów.


Uchwała Zarządu 14/2003 (31.03.2003r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 13/2003 (31.03.2003r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 12/2003 (31.03.2003r.) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2003.


Uchwała zarządu 11/2003 (14.03.2003r.) - w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku.


Uchwała Zarządu 10/2003 (14.03.2003r.) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za rok 2002.


Uchwała Zarządu 9/2003 (28.02.2003r.) - w sprawie wyrażenia opini dotyczącej zaliczenia dróg publicznych na obszarze Gminy Łask do kategorii dróg gminnych.


Uchwała Zarządu 8/2003 (28.02.2003r.) - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSR im. Wł. Grabowskiego.


Uchwała Zarządu 7/2003 (28.02.2003r.) - w sprawie ustalenia ceny działek położonych w obrębie Ostrów.


Uchwała Zarządu 6/2003 (31.01.2003r.) - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSR im. Wł. Grabowskiego w Sędziejowicach.


Uchwała Zarządu 5/2003 (31.01.2003r.) - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu w spr. związ. z przystąpieniem powiatu Łaskiego do Lokalnej organizacji Turystycznej w środku Polski.


Uchwała Zarządu 4/2003 (17.01.2003r.) - w sprawie powołania kierowników Pow. Ośr. Dok. Geod. i kont. w Łasku.


Uchwała Zarządu 3/2003 (17.01.2003r.) - w sprawie odwołania kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Zarządu 2/2003 (17.01.2003r.) - w sprawie uchylenia Uchwały nr 49/89 z dn. 28.12.1999 w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Łasku.


Uchwała Zarządu 1/2003 (17.01.2003r.) - w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu 250/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 249/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie i zmiany planów wydatków.


Uchwała Zarządu 248/2002 (30.12.2002r.) - dotacja w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na ro br.


Uchwała Zarządu 247/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie umorzenia należności wobec ZUG - J. Szerszenia.


Uchwała Zarządu 246/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie umorzenia należności wobec ZUG GEOMAT - Jan Matyja.


Uchwała Zarządu 245/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie powierzenia obowiązków dyrektorami ZSR w Sędziejowicach Pani Jadwigi Chwiałkowskiejwicedyrektorowi tej szkoły.


Uchwała Zarządu 244/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie odwołania p. M.Przybylskiego z funkcji dyr ZSR w Sędziejowicach w związku z rezygnacją.


Uchwała Zarządu 243/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych na stanowiska szkół dyrektorów, szkół i placówek oswiatowych prowadzonych przez powiat łaski.


Uchwała Zarządu 242/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynkach nr 10D, 10E,10F wraz z ułamkowymi częściami działek nr 25/2, 25/3, 25/5 położonych w obrębie Kol. Sędziejowice przeznaczonych do sprzedaży.


Uchwała Zarządu 241/2002 (13.12.2002r.) - w sprawie zmian w planie dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 240/2002 (25.11.2002r.) - w sprawie zmian w planie dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 239/2002 (25.11.2002r.) - w sprawie przemienienia budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 238/2002 (25.11.2002r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu oraz uchylenia uchwały zarządu.


Uchwała Zarządu 237/2002 (25.11.2002r.) - w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynnosci prawnych.


Uchwała Zarządu 236/2002 (25.11.2002r.) - w sprawie likwidacji świetlicy w Liceum Ogólnokształcącym w Łasku.


Uchwała Zarządu 235/2002 (07.11.2002r.) - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Łasku projektu budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2003.


Uchwała Zarządu 234/2002 (07.11.2002r.) - w sprawie zmian w planie dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 233/2002 (24.10.2002r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu.


Uchwała Zarządu 232/2002 (24.10.2002r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 231/2002 (24.10.2002r.) - w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetu Powiatu.


Uchwała Zarządu 230/2002 (09.10.2002r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 229/2002 (26.09.2002r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 228/2002 (26.09.2002r.) - w sprawie zmiany planu wydatków zakładu budżetowego.


Uchwała Zarządu 227/2002 (26.09.2002r.) - w sprawie zmian planu wydatków bieżących budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 226/2002 (26.09.2002r.) - w sprawie przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami.


Uchwała Zarządu 225/2002 (26.09.2002r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 224/2002 (12.09.2002r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu 223/2002 (20.08.2002r.) - w sprawie zmian w planie wydatków.


Uchwała Zarządu 222/2002 (20.08.2002r.) - w sprawie zmian planie wydatków.


Uchwała Zarządu 221/2002 (20.08.2002r.) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku.


Uchwała Zarządu 220/2002 (20.08.2002r.) - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku.


Uchwała Zarządu 219/2002 (25.07.2002r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu.


Uchwała Zarządu 218/2002 (25.07.2002r.) - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomści położonej w Ostrowie gm. Łask oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka na 253/9 o pow. 0,5243 ha.


Uchwała Zarządu 217/2002 (25.07.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości składającej się z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrebie 14 miasta Łask numerem 139/1 z pow. 0,0068ha.


Uchwała Zarządu 216/2002 (18.07.2002r.) - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchmości położonej w Ostrowie gm. Łask.


Uchwała Zarządu 215/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie umorzenia należności za roboty geodezyjne.


Uchwała Zarządu 214/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 213/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności prawnych.


Uchwała Zarządu 212/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie zmian planów wydatków.


Uchwała Zarządu 211/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 210/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu w sprawach związanych z przystąpieniem Powiatu Łaskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Środku Polski.


Uchwała Zarządu 209/2002 (28.06.2002r.) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2002.


Uchwała Zarządu 208/2002 (06.06.2002r.) - w sprawie zmian w planie wydatków.


Uchwała Zarządu 207/2002 (06.06.2002r.) - w sprawie zmian w regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oswiatowej prowadzonej przez powiat łaski.


Uchwała Zarządu 206/2002 (06.06.2002r.) - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk kierowniczych dotychczasowym dyrektorom szkół i placówek oświatowych.


Uchwała Zarządu 205/2002 (06.06.2002r.) - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku.


Uchwała Zarządu 204/2002 (06.06.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości składającej się z zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębie Ostrów numerem 253/19 o pow. 0,5243 ha.


Uchwała Zarządu 203/2002 (17.05.2002r.) - w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Łasku 1 marca 2002r. w sprawie dyrektora SP ZOZ w Łasku.


Uchwała Zarządu 202/2002 (14.05.2002r.) - w sprawie likwidacji internatu przy Zespole szkół Ogrodniczych w Ostrowie.


Uchwała Zarządu 201/2002 (24.04.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących zabudowanie działki nr 149/5 i 203/1 oraz lokali mieszkalnych w budynkach nr 71, 55B, 70 i 70A wraz z działkami 140/4, 256/5 i 253/7 położonymi w obrębie Ostrów gminy Łask, przeznaczonymi do sprzedaży.


Uchwała Zarządu 200/2002 (24.04.2002r.) - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Łask oznaczonej w ewidencji gruntów jako działk nr 195 o pow. 718 m2.


Uchwała Zarządu 199/2002 (08.04.2002r.) - w sprawie zmniejszenia rezerwy budżetowej.


Uchwała Zarządu 198/2002 (08.04.2002r.) - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łasku ul. Kilińskiego 22.


Uchwała Zarządu 197/2002 (28.03.2002r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku po zmianach.


Uchwała Zarządu 196/2002 (28.03.2002r.) - w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.


Uchwała Zarządu 195/2002 (28.03.2002r.) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 194/2002 (28.03.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości składaącej się z dziąłki gruntu położonej w Łasku przy ul. Warszawskiej 62, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.


Uchwała Zarządu 193/2002 (07.03.2002r.) - w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łaski.


Uchwała Zarządu 192/2002 (01.03.2002r.) - w sprawie informacji z wykonania budżetu za rok 2001.


Uchwała Zarządu 191/2002 (01.03.2002r.) - w sprawie zmian dotacji celowych.


Uchwała Zarządu 190/2002 (01.03.2002r.) - w sprawie powierzenia przedłużenia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Łasku.


Uchwała Zarządu 189/2002 (01.03.2002r.) - w sprawie odwołania dyrektora SP ZOZ w Łasku.


Uchwała Zarządu 188/2002 (19.02.2002r.) - w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu 187/2002 (19.02.2002r.) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego Budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2002.


Uchwała Zarządu 186/2002 (19.02.2002r.) - w sprawie zmiany planu jednostkowego Liceum Ogólnokształcącego w Łasku.


Uchwała Zarządu 185/2002 (07.02.2002r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu.


Uchwała Zarządu 184/2002 (07.02.2002r.) - w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat łaski.


Uchwała Zarządu 183/2002 (07.02.2002r.) - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę położoną w Łasku przy ul. Kilińskiego 22, oznaczoną w ewidencji gruntów w obr. 14 m Łask numerem 185 o pow. 718 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu 182/2002 (07.02.2002r.) - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku uchwalonego uchwałą nr 119/2001 Zarządu Powiatu w Łasku z dn. 18.01.2001r.


Uchwała Zarządu 181/2002 (17.01.2002r.) - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Łasku zmian do projektu Uchwały budżetowej na rok 2002r.

Załączniki

2085.pdf (409.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2084.pdf (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2083.pdf (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2082.pdf (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2081.pdf (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2080.pdf (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2079.pdf (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2078.pdf (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2077.pdf (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2076.pdf (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2075.pdf (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2074.pdf (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2073.pdf (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2072.pdf (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2071.pdf (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2070.pdf (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2069.pdf (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2068.pdf (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2067.pdf (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2066.pdf (137.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2065.pdf (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2064.pdf (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2063.pdf (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2062.pdf (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2061.pdf (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2060.pdf (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2059.pdf (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2058.pdf (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2057.pdf (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2056.pdf (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2055.pdf (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2054.pdf (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2053.pdf (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2052.pdf (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2051.pdf (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2050.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2049.pdf (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2048.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2047.pdf (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2046.pdf (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2045.pdf (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2044.pdf (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2043.pdf (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2042.pdf (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2041.pdf (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2040.pdf (321.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2039.pdf (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2038.pdf (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2037.pdf (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2036.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2035.pdf (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2034.pdf (822.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2033.pdf (146.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2032.pdf (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2031.pdf (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2030.pdf (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2029.pdf (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2028.pdf (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2027.pdf (162.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2026.pdf (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2025.pdf (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2024.pdf (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2023.pdf (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2022.pdf (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2021.pdf (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020.pdf (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019.pdf (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018.pdf (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016.pdf (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015.pdf (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014.pdf (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013.pdf (423.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012.pdf (301.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011.pdf (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2010.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2009.pdf (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2008.pdf (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2007.pdf (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2006.pdf (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2005.pdf (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2004.pdf (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2003.pdf (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2002.pdf (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2001.pdf (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2000.pdf (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1998.pdf (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1997.pdf (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1988.pdf (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1987.pdf (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1986.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1985.pdf (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1984.pdf (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1983.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1982.pdf (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1981.pdf (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1980.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1979.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1978.pdf (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1977.pdf (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1976.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1975.pdf (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1974.pdf (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1973.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1972.pdf (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1971.pdf (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1970.pdf (370.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1969.pdf (704.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1968.pdf (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1967.pdf (122.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1966.pdf (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1965.pdf (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1964.pdf (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1963.pdf (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1962.pdf (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1961.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1960.pdf (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1959.pdf (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1957.pdf (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1958.pdf (286.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1956.pdf (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1955.pdf (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1954.pdf (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1953.pdf (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1947.pdf (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1946.pdf (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1945.pdf (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1944.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1943.pdf (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1942.pdf (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1941.pdf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1940.pdf (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1939.pdf (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1938.pdf (144.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1937.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1936.pdf (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1935.pdf (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1934.pdf (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1933.pdf (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1932.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1931.pdf (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1928.pdf (401.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1924.pdf (385.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1923.pdf (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1922.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1921.pdf (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1920.pdf (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1919.pdf (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1918.pdf (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1917.pdf (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1916.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1915.pdf (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1909.pdf (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1908.pdf (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1907.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1906.pdf (108.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1905.pdf (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1904.pdf (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1903.pdf (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1902.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1901.pdf (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1900.pdf (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1899.pdf (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1898.pdf (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1897.pdf (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1896.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1895.pdf (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1894.pdf (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1893.pdf (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1892.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1891.pdf (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1890.pdf (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1889.pdf (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1888.pdf (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1887.pdf (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1886.pdf (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1885.pdf (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1884.pdf (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1883.pdf (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1882.pdf (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1881.pdf (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1880.pdf (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1879.pdf (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1878.pdf (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1877.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1876.pdf (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1874.pdf (293.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1873.pdf (469.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1872.pdf (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1871.pdf (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1870.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1870.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1869.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1868.pdf (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1867.pdf (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1866.pdf (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1864.pdf (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1863.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1862.pdf (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1861.pdf (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1850.pdf (947.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1838.pdf (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1832.pdf (333.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1831.pdf (354.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1830.pdf (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1829.pdf (586.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1828.pdf (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1827.pdf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1826.pdf (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1815.pdf (533.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1814.pdf (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1813.pdf (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1812.pdf (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1811.pdf (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1810.pdf (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1809.pdf (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1808.pdf (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1807.pdf (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1806.pdf (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1805.pdf (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1804.pdf (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1803.pdf (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1802.pdf (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1801.pdf (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1800.pdf (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1799.pdf (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1798.pdf (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1797.pdf (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1796.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1795.pdf (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1794.pdf (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1793.pdf (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1792.pdf (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1791.pdf (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1790.pdf (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1789.pdf (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1788.pdf (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1787.pdf (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1786.pdf (272.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1785.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1784.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1783.pdf (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1782.pdf (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1781.pdf (758.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1780.pdf (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1779.pdf (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1778.pdf (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1777.pdf (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1776.pdf (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1775.pdf (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1774.pdf (400.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1773.pdf (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1772.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1771.pdf (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1770.pdf (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1769.pdf (462.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1768.pdf (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1767.pdf (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1766.pdf (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1765.pdf (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1764.pdf (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1763.pdf (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1762.pdf (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1761.pdf (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2008-10-27 08:05:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2008-10-27 08:05:00
Ostatnia zmiana:2010-04-11 16:53:35
Ilość wyświetleń:4234

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij