Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

III Kadencja 2006-2010

 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W ŁASKU

III kadencja 2006-2010

 

 


Protokół 178 z dnia 29.11.2010


Uchwała Zarządu Nr 437/10 (29.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 436/10 (29.11.2010) - w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 435/10 (29.11.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Protokół 177 z dnia 23.11.2010


Uchwała Zarządu Nr 434/10 (23.11.2010) - w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 433/10 (23.11.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych. 
Uchwała Zarządu Nr 432/10 (23.11.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.  


Protokół 176 z dnia 16.11.2010


Uchwała Zarządu Nr 431/10 (16.11.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 430/10 (16.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 429/10 (16.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
 Protokół 175 z dnia 09.11.2010
Uchwała Zarządu Nr 428/10 (09.11.2010) - w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/08 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku.
Uchwała Zarządu Nr 427/10 (09.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 174 z dnia 04.11.2010
Uchwała Zarządu Nr 426/10 (04.11.2010) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł WALICHNOWY - węzeł WROCŁAW (A1) - odcinek 5 - do km 140+552,05 do km 174+200,00.
Uchwała Zarządu Nr 425/10 (04.11.2010) - zmieniająca Procedurę nr 15 Zarządzania Podprojektem II w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zatwierdzoną Uchwałą nr 235/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 czerwca 2009 roku.
Uchwała Zarządu Nr 424/10 (04.11.2010) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.
Uchwała Zarządu Nr 423/10 (04.11.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.
 Uchwała Zarządu Nr 422/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Protokół 173 z dnia 26.10.2010


Uchwała Zarządu Nr 421/10 (26.10.2010) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajmu lokalu użytkowego położonego w Kol. Sędziejowice.


Uchwała Zarządu Nr 420/10 (26.10.2010) - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.
Uchwała Zarządu Nr 419/10 (26.10.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Protokół 172 z dnia 19.10.2010


Uchwała Zarządu Nr 418/10 (19.10.2010) - zmieniająca uchwałę nr 211/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 417/10 (19.10.2010) - w sprawie zatrudnienia na stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 416/10 (19.10.2010) - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych wynikających z realizacji projektu "Dobry uczeń - lepszy pracownik" w ramach Działania 9.2 Progrmu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Zarządu Nr 415/10 (19.10.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 414/10 (19.10.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Protokół 171 z dnia 12.10.2010


Uchwała Zarządu Nr 413/10 (12.10.2010) - w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku przejście przez Kwiatkowice tj. od km 22+450 do km 23+224".


Uchwała Zarządu Nr 412/10 (12.10.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 411/10 (12.10.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.
Protokół 170 z dnia 05.10.2010


Uchwała Zarządu Nr 410/10 (05.10.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 169 z dnia 30.09.2010


Uchwała Zarządu Nr 409/10 (30.09.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 408/10 (30.09.2010) - w sprawie zbycia zbędnego sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Łaskiego.  


Protokół 168 z dnia 21.09.2010


Uchwała Zarządu Nr 407/10 (21.09.2010) - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży działek nr 140/8, 140/9, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask, III ustnym przetargu nieograniczonym.


Protokół 167 z dnia 14.09.2010


Uchwała Zarządu Nr 406/10 (14.09.2010) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2011 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.


Uchwała Zarządu Nr 405/10 (14.09.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych. 


Protokół 166 z dnia 07.09.2010


Uchwała Zarządu Nr 404/10 (07.09.2010) - w sprawie przekazania zbędnego sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Łaskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 403/10 (07.09.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.
Protokół 165 z dnia 31.08.2010


Uchwała Zarządu Nr 402/10 (31.08.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 401/10 (31.08.2010) - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku za pierwsze półrocze 2010 r. 


Protokół 164 z dnia 24.08.2010


Uchwała Zarządu Nr 400/10 (24.08.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 399/10 (24.08.2010) - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Protokół 163 z dnia 10.08.2010


Uchwała Zarządu Nr 398/10 (10.08.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 162 z dnia 23.07.2010


Uchwała Zarządu Nr 397/10 (23.07.2010) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł WALICHNOWY - węzeł WROCŁAW (A1) odcinek 6 - do km 174+200,00+ do km 183+350,00.


Uchwała Zarządu Nr 396/10 (23.07.2010)  - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 395/10 (23.07.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych. 


Protokół 161 z dnia 13.07.2010


Uchwała Zarządu Nr 394/10 (13.07.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych. 


Uchwała Zarządu Nr 393/10 (13.07.2010)  - w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 392/10 (13.07.2010) - w sprawie przekazania zbędnego sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Łaskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 391/10 (13.07.2010) - w sprawie przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, będącego własnością Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 390/10 (13.07.2010) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.


Uchwała Zarządu Nr 389/10 (13.07.2010) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.


Protokół 160 z dnia 30.06.2010


Uchwała Zarządu Nr 388/10 (30.06.2010) - w sprrawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 387/10 (30.06.2010) - w sprawie wyposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku w telefon komórkowy.
Uchwała Zarządu Nr 386/10 (30.06.2010) - w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku wyposażenia specjalnego do przeprowadzenia akcji ratowniczych.


Uchwała Zarządu Nr 385/10 (30.06.2010) - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Dobry uczeń - lepszy pracownik" w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Zarządu Nr 384/10 (30.06.2010) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 383/10 (30.06.2010) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 382/10 (30.06.2010) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 381/10 (30.06.2010) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 380/10 (30.06.2010) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 379/10 (30.06.2010)  - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Zarządu Nr 378/10 (30.06.2010) - w sprawie zmiany Uchwały nr 342/2010 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek nr 140/8, 140/9, 253/22, 253/26, 253/27, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych.


Protokół 159 z dnia 21.06.2010


Uchwała Zarządu Nr 377/10 (21.06.2010) - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku z siedzibą w Sędziejowicach.


Uchwała Zarządu Nr 376/10 (21.06.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 158 z dnia 15.06.2010


Protokół 157 z dnia 08.06.2010


Uchwała Zarządu Nr 375/10 (08.06.2010) - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy Panu Pawłowi Kałudzie - dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.


Uchwała Zarządu Nr 374/10 (08.06.2010) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej w gminie Błaszki.


Uchwała Zarządu Nr 373/10 (08.06.2010) - zmieniająca Uchwałe Nr 235/09 w sprawie zatwierdzenia Procedur Zarządzania Podprojektem II w ramach pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Uchwała Zarządu Nr 372/10 (08.06.2010) - zmieniająca Uchwałę Nr 221/09 w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji Podprojektu II w ramach projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrstruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Uchwała Zarządu Nr 371/10 (08.06.2010) - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży działek nr 140/8, 140/9, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask, w II przetargu ustynym nieograniczonym.


Uchwała Zarządu Nr 370/10 (08.06.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.

 

Uchwała Zarządu Nr 369/10 (25.05.2010) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kol. Sędziejowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej.
Uchwała Zarządu Nr 368/10 (25.05.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 367/10 (25.05.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 366/10 (25.05.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 365/10 (25.05.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Uchwała Zarządu Nr 364/10 (25.05.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Protokół 155 z dnia 18.05.2010


Uchwała Zarządu Nr 363/10 (18.05.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 362/10 (18.05.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.


Uchwała Zarządu Nr 361/10 (11.05.2010) - w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane


Uchwała Zarządu Nr 360/10 (11.05.2010) - w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Łasku.


Protokół 154 z dnia 11.05.2010


Uchwała Zarządu Nr 359/10 (11.05.2010) - w sprawie zatrudnienia na stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 358/10 (11.05.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 153 z dnia 29.04.2010


Uchwała Zarządu Nr 357/10 (29.04.2010) - w sprawie zmiany Uchwały Nr 342/10 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek nr 140/8, 140/9, 253/22, 253/26, 253/27, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia cen wywolawcztch.


Uchwała Zarządu Nr 356/10 (29.04.2010)  - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 152 z dnia 21.04.2010


Uchwała Zarządu Nr 355/10 (21.04.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 151 z dnia 13.04.2010


Uchwała Zarządu Nr 354/10 (13.04.2010) - w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 353/10 (13.04.2010) - w sprawie ustalenia treści ogloszenia o naborze na wolne stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 352/10 (13.04.2010) - w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego zorganizowanych w formie jednostek samorządowych.


Uchwała Zarządu Nr 351/10 (13.04.2010) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu "Impuls III" w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Zarządu Nr 350/10 (13.04.2010) - w sprawie zbycia zbędnego sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 349/10 (13.04.2010) - w sprawie zasad i trybu prowadzenia czynności kontrolnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Powiat Łaski.
Uchwała Zarządu Nr 348/10 (13.04.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i powierzonych.


Protokół 150 z dnia 31.03.2010


Uchwała Zarządu Nr 347/10 (31.03.2010) - w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 346/10 (31.03.2010) - w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.


Uchwała Zarządu Nr 345/10 (31.03.2010) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 344/10 (31.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.


Protokół 149 z dnia 30.03.2010


Uchwała Zarządu Nr 343/10 (30.03.2010) - w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Zarzadu Dróg w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 342/10 (30.03.2010) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek nr 140/8, 140/9, 253/22, 253/26, 253/27, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych.


Uchwała Zarządu Nr 341/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 340/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 339/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 338/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 337/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 336/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 335/10 (30.03.2010) - w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 334/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 333/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 332/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 331/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 330/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 329/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 328/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 327/10 (30.03.2010) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Uchwała Zarządu Nr 326/10 (30.03.2010) - w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
Uchwała Zarządu Nr 325/10 (30.03.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 148 z dnia 16.03.2010
Uchwała Zarządu Nr 324/10 (16.03.2010) - w sprawie zmiany uchwały nr 211/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 323/10 (16.03.2010) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na wsparcie w 2010 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 322/10 (16.03.2010) - w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia w kwocie 1.112,00 zł Państwu Justynie i Marcinowi Banach zam. Nowy Świat 11, 98-105 Wodzierady w stosunku do jednostki organizacyjnej powiatu - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
Uchwała Zarządu Nr 321/10 (16.03.2010) - w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 272/09 z dnia 29 września 2009 r. Zarządu Powiatu w Łasku w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Uchwała Zarządu Nr 320/10 (16.03.2010) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2009 r.
Protokół 147 z dnia 09.03.2010
Uchwała Zarządu Nr 319/10 (09.03.2010) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z przygotowania, wdrażania i realizacji projektu składanego przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Łodzi w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacynego Kapitał Ludzki.
Uchwała Zarządu Nr 318/10 (09.03.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 146 z dnia 02.03.2010
Uchwała Zarządu Nr 317/10 (02.03.2010) - w sprawie zmiany Uchwały nr 202/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie obowiązku stosowania odpowiednich znaków graficznych i logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Uchwała Zarządu Nr 316/10 (02.03.2010) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 315/10 (02.03.2010) - w sprawie opracowania planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łasku na rok 2010.
Uchwała Zarządu Nr 314/10 (02.03.2010) - w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Łaskiemu odrębnymi ustawami na rok 2010.
Uchwała Zarządu Nr 313/10 (02.03.2010) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu "Impuls II" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Zarządu Nr 312/10 (02.03.2010) - w sprawie zmiany uchwały nr 211/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 311/10 (16.02.2010) - w sprawie użyczenia zbędnego sprzętu komputerowego, będącego własnością Powiatu Łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 310/10 (16.02.2010) - w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku oraz ogłoszenia o konkursie.

Uchwała Zarządu Nr 309/10 (16.02.2010) - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 308/10 (16.02.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 307/10 (02.02.2010) - w sprawie użyczenia zbędnego sprzętu komputerowego, będącego własnością Powiatu Łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 306/10 (02.02.2010) - w sprawie przyjęcia treści porozumienia z Gminą Łask dotyczącego powierzenia na 2010 rok Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zadań biblioteki publicznej dla powiatu łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 305/10 (02.02.2010) - w sprawie przyjęcia treści porozumienia z Gminą Łask dotyczącego współudziału powiatu łaskiego w finansowaniu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych w 2010 r. przez Łaski Dom Kultury w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 304/10 (02.02.2010) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2010 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 303/10 (02.02.2010) - w sprawie zatwierdzenia projektu "Impuls III" - Poddziałanie 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie jego realizacji

Uchwała Zarządu Nr 302/10 (02.02.2010) - w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia w 2010 roku skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.

Uchwała Zarządu Nr 301/10 (29.01.2010) - w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

Protokół 142 z dnia 19.01.2010
Protokół 141 z dnia 11.01.2010
Protokół 140 z dnia 29.12.2009
Uchwała Zarządu Nr 300/09 (29.12.2009) - w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku samochodu osobowego VOLKSWAGEN T5 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Uchwała Zarządu Nr 299/09 (29.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 298/09 (29.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 297/09 (29.12.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 296/09 (29.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Protokół 139 z dnia 22.12.2009


Uchwała Zarządu Nr 295/09 (22.12.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 138 z dnia 15.12.2009
Uchwała Zarządu Nr 294/09 (15.12.2009) - w sprawie upoważnienia starszego specjalisty ds. dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu zarządcy drogi.
Uchwała Zarządu Nr 293/09 (15.12.2009) - w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Buczek na lata 2009-2016.
Uchwała Zarządu Nr 292/09 (15.12.2009) - w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Widawa na lata 2009-2016.
Uchwała Zarządu Nr 291/09 (15.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 137 z dnia 08.12.2009
Uchwała Zarządu Nr 290/09 (08.12.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 289/09 (08.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 136 z dnia 01.12.2009
Uchwała Zarządu Nr 288/09 (01.12.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 135 z dnia 24.11.2009
Uchwała Zarządu Nr 287/09 (24.11.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych
Protokół 134 z dnia 17.11.2009
Uchwała Zarządu Nr 286/09 (17.11.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 285/09 (17.11.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 284/09 (09.11.2009) - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie podpisywania umów dotyczących realizowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Uchwała Zarządu Nr 283/09 (09.11.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 132 z dnia 27.10.2009
Uchwała Zarządu Nr 282/09 (27.10.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 281/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 131 z dnia 20.10.2009
Uchwała Zarządu Nr 280/09 (20.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wodzierady na lata 2009-2012 (aktualizacja).
Uchwała Zarządu Nr 279/09 (20.10.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 278/09 (13.10.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 277/09 (13.10.2009) - w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.
Protokół 129 z dnia 06.10.2009
Uchwała Zarządu Nr 276/09 (06.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łask.
Uchwała Zarządu Nr 275/09 (06.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łask.
Uchwała Zarządu Nr 274/09 (06.10.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Protokół 128 z dnia 29.09.2009
Uchwała Zarządu Nr 273/09 (29.09.2009) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek nr 140/10, 140/11, 140/12 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych
Uchwała Zarządu Nr 272/09 (29.09.2009) - w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Uchwała Zarządu Nr 271/09 (29.09.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zmniejszenia dotacji w zakresie zadań zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 270/09 (29.09.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 127 z dnia 22.09.2009
Uchwała Zarządu Nr 269/09 (22.09.2009) - zmieniająca uchwałę Nr 265/09 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego oraz powołania Zespołu Opiniującego Oferty.
Uchwała Zarządu Nr 268/09 (22.09.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 126 z dnia 15.09.2009
Uchwała Zarządu Nr 267/09 (15.09.2009) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2010, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

Uchwała Zarządu Nr 266/09 (15.09.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 265/09 (07.09.2009) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego oraz powołania Zespołu Opiniującego Oferty.

Uchwała Zarządu Nr 264/09 (07.09.2009) - w sprawie przyjęcia darowizny w postaci sprzętu komputerowego od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Uchwała Zarządu Nr 263/09 (07.09.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wodzierady na lata 2009-2012 (aktualizacja)

Uchwała Zarządu Nr 262/09 (07.09.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sędziejowice.

Uchwała Zarządu Nr 261/09 (07.09.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 260/09 (25.08.2009) - w sprawie zmiany uchwały Nr 185/09 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Warszawskiej 64/70 w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 259/09 (25.08.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 258/09 (25.08.2009) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2009 r.

Uchwała Zarządu Nr 257/09 (25.08.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 256/09 (18.08.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.

Uchwała Zarządu Nr 255/09 (07.08.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 254/09 (07.08.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 253/09 (27.07.2009) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży i wadium w drugim przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie.

 


Uchwała Zarządu Nr 252/09 (27.07.2009) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z przygotowania, wdrażania i realizacji projektu pn. "Wsparcie administracji powiatowej w województwie łódzkim" składanego przez Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Protokół 119 z dnia 22.07.2009


Uchwała Zarządu Nr 251/09 (22.07.2009) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z przygotowania, wdrażenia i realizacji projektu pn. "Wsparcie administracji powiatowej w województwie łódzkim" składanego przez Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Uchwała Zarządu Nr 250/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 249/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 248/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Zarządu Nr 247/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 246/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 245/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 244/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 243/09 (22.07.2009) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 


Uchwała Zarządu Nr 242/09 (22.07.2009) - w sprawie wykonania usług i badań lekarskich zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską w Łasku oraz wynagrodzeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniach 01.04 2009 r.

 


Uchwała Zarządu Nr 241/09 (22.07.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 240/09 (22.07.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 239/09 (14.07.2009) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.

 


Uchwała Zarządu Nr 238/09 (14.07.2009) - w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu do podpisywania bieżących dokumentów.

 


Protokół 117 z dnia 07.07.2009

 


Uchwała Zarządu Nr 237/09 (07.07.2009) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Warszawskiej 64/70 w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 236/09 (07.07.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.

Uchwała Zarządu Nr 235/09 (30.06.2009) - w sprawie zatwierdzenia Procedur Zarządzania Podprojektem II w ramach projektu pn.:"Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 


Uchwała Zarządu Nr 234/09 (30.06.2009) - w sprawie prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T.Kościuszki w Łasku.

 


Uchwała Zarządu Nr 233/09 (30.06.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 115 z dnia 23.06.2009

Uchwała Zarządu Nr 232/09 (23.06.2009) - w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie.

Uchwała Zarządu Nr 231/09 (23.06.2009) - zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Łasku Nr 125/08 z dnia 29 maja 2008 r. zmienioną uchwałą Nr 139/08 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-Usługi Publiczne.

Uchwała Zarządu Nr 230/09 (23.06.2009) - w sprawie zmiany uchwały Nr 258/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad częściowego i całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku zmienioną Uchwałą Nr 55/07 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Zarządu Nr 229/09 (23.06.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 228/09 (16.06.2009) - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego na II półrocze 2009 roku.

Uchwała Zarządu Nr 227/09 (16.06.2009) - o zmianie Uchwały Nr 221/09 Zarządu Powiatu w Łasku w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji Podprojektu II w ramach projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Uchwała Zarządu Nr 226/09 (16.06.2009) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 225/09 (16.06.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 224/09 (16.06.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 223/09 (02.06.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 222/09 (26.05.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 221/09 (22.05.2009) - w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji Podprojektu II w ramach projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiegopoprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Uchwała Zarządu Nr 220/09 (22.05.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sędziejowice.

Uchwała Zarządu Nr 219/09 (22.05.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 218/09 (22.05.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 217/09 (12.05.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.

Uchwała Zarządu Nr 216/09 (12.05.2009) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 215/09 (12.05.2009) - w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 214/09 (05.05.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Uchwała Zarządu Nr 213/09 (05.05.2009) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 212/09 (05.05.2009) - w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 211/09 (28.04.2009) - w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 210/09 (28.04.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych i własnych.


Uchwała Zarządu Nr 209/09 (21.04.2009) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Warszawskiej 64/70 w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 208/09 (21.04.2009) - w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki nr 253/25 położonej w obrębie Ostrów gm. Łask.

Uchwała Zarządu Nr 207/09 (21.04.2009) - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 140/7, 140/8 położonych w obrębie Ostrów gm. Łask i ustalenia cen wywoławczych.

Uchwała Zarządu Nr 206/09 (21.04.2009) - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej w mieście Pabianice.

Uchwała Zarządu Nr 205/09 (21.04.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 204/09 (07.04.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 203/09 (07.04.2009) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu "Impuls II" Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Zarządu Nr 202/09 (31.03.2009) - w sprawie obowiązku stosowania odpowiednich znaków graficznych i logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Uchwała Zarządu Nr 201/09 (31.03.2009) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.

Uchwała Zarządu Nr 200/09 (31.03.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 199/09 (24.03.2009) - w sprawie przyjęcia treści porozumienia z Gminą Łask dotyczącego współudziału powiatu łaskiego w finansowaniu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych w 2009 r. przez Łaski Dom Kultury w Łasku.

Uchwała Zarządu Nr 198/09 (24.03.2009) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na wsparcie 2009 r..realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.

Uchwała Zarządu Nr 197/09 (24.03.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, powierzonych i zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 196/09 (17.03.2009) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2008 r.

Uchwała Zarządu Nr 195/09 (17.03.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.Uchwała Zarządu Nr 194/09 (10.03.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 193/09 (03.03.2009)- w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu .nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostrów gm. Łask stanowiących działki nr 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 253/22.


Uchwała Zarządu Nr 192/09 (24.02.2009) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

Protokół 98 z dnia 17.02.2009

 


Uchwała Zarządu Nr 191/09 (17.02.2009) - w sprawie zmiany uchwały nr 171/08 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 18 listopada 2008 roku dotyczącej ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostrów gm. Łask stanowiących działki nr 140/7, 140/8, 253/22 i 253/25.
Uchwała Zarządu Nr 190/09 (17.02.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Protokół 97 z dnia 10.02.2009

 


Uchwała Zarządu Nr 189/09 (10.02.2009) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.

 


Uchwała Zarządu Nr 188/09 (10.02.2009) - w sprawie zatwierdzenia projektu "Impuls II" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie jego realizacji.

 


Uchwała Zarządu Nr 187/09 (10.02.2009) - w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia w 2009 skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.
Protokół 96 z dnia 03.02.2009

 


Protokół 95 z dnia 27.01.2009

 


Protokół 94 z dnia 20.01.2009

 


Protokól 93 z dnia 13.01.2009

 


Uchwała Zarządu Nr 186/09 (13.01.2009) - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łask dotyczącego powierzenia na 2009 rok Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zadań biblioteki publicznej dla powiatu Łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 185/09 (13.01.2009) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Warszawskiej 64/70 w Łasku
Uchwała Zarządu Nr 184/09 (13.01.2009) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009
Protokół 92 z dnia 30.12.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 183/08 (30.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Uchwała Zarządu Nr 182/08 (30.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych

 


Protokół 91 z dnia 23.12.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 181/08 (23.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych

 


Protokół 90 z dnia 16.12.2008

 


Uchwała Zarządu 180/08 (16.12.2008) - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego na I półrocze 2009 roku

 


Uchwała Zarządu 179/08 (16.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych
Uchwała Zarządu 178/08 (16.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Protokół 89 z dnia 09.12.2008

 


Uchwała Zarządu 177/08 (09.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Protokół 88 z dnia 04.12.2008

 


Uchwała Zarządu 176/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Uchwała Zarządu 175/08 (04.12.2008) - w sprawie zmiany uchwały Nr 172/08 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Uchwała Zarządu 174/08 (04.12.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Protokół 87 z dnia 25.11.2008

 


Uchwała Zarządu 173/08 (25.11.2008) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Protokół 86 z dnia 20.11.2008

 


Protokół 85 z dnia 18.11.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 172/08 (18.11.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Uchwała Zarządu Nr 171/08 (18.11.2008) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostrów gm. Łask stanowiących działki nr 140/7, 140/8, 253/22 i 253/25

 


Protokół 84 z dnia 12.11.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 170/08 (12.11.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół 83 z dnia 07.11.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 169/08 (07.11.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

 


Protokół 82 z dnia 04.11.2008

 


Protokół 81 z dnia 28.10.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 168/08 (28.10.2008) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

 


Uchwała Zarządu Nr 167/08 (28.10.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych.

 


Protokół 80 z dnia 21.10.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 166/08 (21.09.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Uchwała Zarządu Nr 165/08 (21.10.2008) - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie gminy Łask, składającej się z działek nr 149/3 i 149/4 o pow. 0,1766ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań.

 


Protokół 79 z dnia 16.10.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 164/08 (16.10.2008) - w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Batorego, składającej się z działek nr 1/10 i 7/3 o pow. 0,28l 1ha, do sprzedaży w drodze rokowań.

 


Uchwała Zarządu Nr 163/08 (16.10.2008) - w sprawie zwiększęnia dotacji celowych w zkresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.

 


Uchwała Zarządu Nr 162/08 (16.10.2008) - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łaskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.

 


Uchwała Zarządu Nr 161/08 (16.10.2008) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizycyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

 


Protokół 78 z dnia 07.10.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 160/08 (07.10.2008) - w sprawie ustalenia składu Powiatowej Rady Sportu.

 


Uchwała Zarządu Nr 159/08 (07.10.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół 77 z dnia 30.09.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 158/08 (30.09.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół 76 z dnia 22.09.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 157/08 (22.09.2008) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2009 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

 


Uchwała Zarządu Nr 156/08 (22.09.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

 


Uchwała Zarządu Nr 155/08 (22.09.2008) - w sprawie zwiększania dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.

 


Uchwała Zarządu Nr 154/08 (22.09.2008) - w sprawie zwiększania dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.

 


Protokół 75 z dnia 11.09.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 153/08 (11.09.2008) - w sprawie udzielenia promesy współfinansowania SP ZOZ w Łasku projektu "Rozwój ratownictwa medycznego na obszarze powiatu Łaskiego i gm. Dobroń poprzez zakup specjalistycznych środków transportu na obszarze powiatu łaskiego i gm. Dobroń poprzez zakup specjalistycznych środków transportu - etap 2" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego w budżecie powiatu na 2009 rok.

 


Uchwała Zarządu Nr 152/08 (11.09.2008) - w sprawie udzielenia promesy współfinansowania SP ZOZ w Łasku projektu "Rozwój ratownictwa medycznego na obszarze powiatu Łaskiego i gm. Dobroń poprzez zakup specjalistycznych środków transportu na obszarze powiatu łaskiego i gm. Dobroń poprzez zakup specjalistycznych środków transportu - etap 1" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego w budżecie powiatu na 2009 rok.

 


Uchwała Zarządu Nr 151/08 (11.09.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała Zarządu Nr 150/08 (11.09.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała Zarządu Nr 149/08 (11.09.2008) - w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie gminy Łask, składającej się z działek nr 149/3 i 149/4 o pow. 0,1766 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieogrniczonego.
Protokół 74 z dnia 02.09.2008
Uchwała Zarządu Nr 148/08 (02.09.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Protokół 73 z dnia 26.08.2008
Uchwała Zarządu Nr 147/08 (26.08.2008) - w sprawie zmiany uchwały Nr 138/08 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 23.07.2008 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych
Uchwała Zarządu Nr 146/08 (26.08.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań w łasnych
Uchwała Zarządu Nr 145/08 (26.08.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Uchwała Zarządu Nr 144/08 (26.08.2008) - w sprawie zmian przyjęcia informacji o przebiegu wykonywania budżetowego Powiatu Łaskiego za I pórocze 2008 roku
Protokół 72 z dnia 05.08.2008
Uchwała Zarządu Nr 143/08 (05.08.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Uchwała Zarzadu Nr 142/08 (05.08.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
 

Uchwała Zarządu Nr 141/08 (05.08.2008) - w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Batorego, składającej się z działek nr 1/10 i 7/3 o pow. 0,2811 ha, przeznaczonej do sprzedąży w drodze przetargu nieograniczonego.
Protokół 71 z dnia 23.07.2008

 


Uchwała Zarządu Nr 140/08 (23.07.2008) - w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
Uchwała Zarządu Nr 139/08 (23.07.2008) - w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 125/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej Społeczneństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-Usługi Publiczne

 


Uchwała Zarządu Nr 138/08 (23.07.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych

 

 


Protokół 70 z dnia 15.07.2008


Uchwała Zarządu Nr 137/08 (15.07.2008) - w sprawie zatwierdzenia projektu "Strategia rozwiązywania problemów społeczych" - warunkiem na lepsze jutro osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie łaskim w ramach Poddziałania 7.2.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie założenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania umowy umowy i realizacji projektu.


Uchwała Zarządu Nr 136/08 (15.07.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Protokół 69 z dnia 11.07.2008


Protokół 68 z dnia 08.07.2008


Uchwała Zarządu Nr 135/08 (08.07.2008) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Zarządu Nr 134/08 (08.07.2008) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Zarządu Nr 133/08 (08.07.2008) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych


Uchwała Zarządu Nr 132/08 (08.08.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Zarządu Nr 131/08 (08.07.2008) - w sprawie zmiany Uchwały nr 69/2007 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia ustnegoprzetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 15 miasta Łask, stanowiących działki nr 1/10 i 7/3 o pow. 0,2811 ha i nr 1/9 i 7,2 o pow. 01829 ha


Protokół 67 z dnia 24.06.2008

 

Uchwała Zarządu Nr 130/08 (24.06.2008) - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego na II półrocze 2008 roku.
 

Uchwała Zarządu Nr 129/08 (24.06.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu powiatu w zakresie zadań własnych
 

Uchwała Zarządu Nr 128/08 (24.06.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
 

Protokół 66 z dnia 17.06.2008
 

Uchwała Zarządu Nr 127/08 (17.06.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Protokół 65 z dnia 02.06.2008
Uchwała Zarządu Nr 126/08 (02.06.2008) - w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łask na lata 2008-2015.

 


Protokół 64 z dnia 29.05.2008


Uchwała Zarządu Nr 125/08 (29.05.2008) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentów wynikających z realizacji projektu " Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV. 2 E-Usługi Publiczne.


Uchwała Zarządu Nr 124/08 (29.05.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Protokół 63 z dnia 26.05.2008


Uchwała Zarządu Nr 123/08 (26.05.2008) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 62 z dnia 19.05.2008


Uchwała Zarządu Nr 122/08 (19.05.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 121/08 (19.05.2008) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 w budynku położonym w Łasku przy ulicy Południowej 8, wraz z udziałem wynoszącym 2/18 części w działce nr 108/10 o pow. 0.1951 ha położonej w obrębie dwunastym miasta Łask.


Uchwała Zarządu Nr 120/08 (19.05.2008) - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i innych dokumentó wynikających z realizacji projektu"Impuls" ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Protokół 61 z dnia 13.05.2008


Uchwała Zarządu Nr 119/08 (13.05.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 118/08 (13.05.2008) - w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi.


Protokół 60 z dnia 29.04.2008


Uchwała Zarządu Nr 117/08 (29.04.2008) - w sprawie zatwierdzenia projektu "Szansa na godne życie" w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzieleniapełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu.


Uchwała Zarządu Nr 116/08 (29.04.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Protokół 59 z dnia 22.04.2008


Uchwała Zarządu Nr 115/08 (22.04.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.
Protokół 58 z dnia 14.04.2008
Uchwała Zarządu Nr 114/08 (14.04.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 113/08 (14.04.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych
Uchwała Zarządu Nr 112/08 (14.04.2008) - w sprawie zmiany Uchwały nr 96/08 Zarządu Powiatu w Łasku z dnnia 26.02.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łask dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej im Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zadań biblioteki publicznej dla powiatu łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 111/08 (14.04.208) - w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ulicy Batorego, Składającej się z działek nr 1/10 i 7/3 o pow. 0,2811 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Zarządu Nr 110/08 (14.04.2008) - w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie gminy Łask, Składającej się z działek nr 149/3 i 149/4 o pow. 0,1766 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Protokół 57 z dnia 31.03.2008 i 01.04.2008


Uchwała Zarządu Nr 109/08 (01.04.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Zarządu Nr 108/08 (01.04.2008) - w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Powiatu Łaskiego.


Uchwała Zarządu Nr 107/08 (31.03.2008) - w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz zmian w planie wydatków w zakresie zadań własnych.


Protokół 56 z dnia 18.03.2008


Uchwała Zarządu Nr 106/08 (18.03.2008) - w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi.


Uchwała Zarządu Nr 105/08 (18.03.2008) - w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi.


Uchwała Zarządu Nr 104/08 (18.03.2008) - zmieniająca Uchwałę nr 46/07 z dnia 17 maja 2007r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Zarządu Nr 103/08 (18.03.2008) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2007r.


Uchwała Zarządu Nr 102/08 (18.03.2008) - w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz zmianw planie wydatków w zakresie zadań powierzonych do realizacji i zaleconych.


Uchwała Zarządu Nr 101/08 (18.03.2008) - w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku.


Protokół 55 z dnia 11.03.2008


Uchwała Zarządu Nr 100/08 (11.03.2008) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół 54 z dnia 04.03.2008


Uchwała Zarządu Nr 99/08 (04.03.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała Zarządu Nr 98/08 (04.03.2008) - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, uchwalonego uchwałą Nr 137/05 zarządu Powiatu w Łasku z dnia 19 kwietnia 2005r.


Protokół 53 z dnia 26.02.2008


Uchwała Zarządu Nr 97/08 (26.02.2008) - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łask dotyczącego współudziału powiatu łaskiego w finansowaniu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Łaski Dom Kultury w Łasku.
Uchwała Zarządu Nr 96/08 (26.02.2008) - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łask dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zadań biblioteki publicznej powiatu łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 95/08 (26.02.2008) - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łask w sprawie zamiany nieruchomości.
Protokół 52 z dnia 19.02.2008


Uchwała Zarządu Nr 94/08 (19.02.2008) -w sprawie zatwierdzenia projektu "Od bierności do aktywności" w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz projektu " impuls" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanych do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie ich realizacji.
Uchwała Zarządu Nr 93/08 (19.02.2008) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na wsparcie w 2008 r. realizacji zadań w sferze kultury i sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 92/08 (19.02.2008) - w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Łaskna lata 2008-2015.
Uchwała Zarządu Nr 91/08 (19.02.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Protokół 51 z dnia 12.02.2008


Protokół 50 z dnia 05.02.2008
Uchwała Zarządu Nr 90/08 (05.02.2008) - w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny


Protokół 49 z dnia 29.01.2008


Uchwała Zarządu Nr 89/08 (29.01.2008) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 48 z dnia 22.01.2008 
Protokół 47 z dnia 15.01.2008
Uchwała Zarządu Nr 88/08 (15.01.2008) - w sprawie uchwalenia wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2008.
 

Protokół 46 z dnia 31.12.2007
Uchwała Zarządu Nr 87/07 (31.12.2007) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2008 r. realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu, podlegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.
Uchwała Zarządu Nr 86/07 (31.12.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Protokół 45 z dnia 28.12.2007
Uchwała nr 85/07 (28.12.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała nr 84/07 (28.12.2007) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego oraz harmonogramu nocnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnych na okres od 01 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 83/07 (28.12.2007) - w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynkach nr 10 D, 10 E, 10 F, wraz z udziałami do gruntu w działkach nr 25/2, 25/3 i 25/5 położonych w obrębie Kolonia Sędziejowice.
Protokół 44 z dnia 13.12.2007
Uchwała nr 82/07 (13.12.2007) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 43 z dnia 06.12.2007
Uchwała nr 81/07 (06.12.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 42 z dnia 27.11.2007


Uchwała nr 80/07 (27.11.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała nr 79/07 (27.11.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i własnych.
Uchwała nr 78/07 (27.11.2007) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ostrów, stanowiącej działki Nr 149-3 i 149/4.
Protokół 41 z dnia 15.11.2007


Protokół 40 z dnia 13.11.2007
Uchwała nr 77/07 (13.11.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowej w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 39 z dnia 07.11.2007
Uchwała nr 76/07 (07.11.2007) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych i zadań w ramach porozumień oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 38 z dnia 17 i 23.10.2007
Uchwała nr 75/07 (23.10.2007) - w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Sportu.
Uchwała nr 74/07 (23.10.2007) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała nr 73/07 (17.10.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Protokół 37 z dnia 25.09.2007


Uchwała nr 72/07 (25.09.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.


Uchwała nr 71/07 (25.09.2007) - w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2008 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.


Uchwała nr 70/07 (25.09.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 36 z dnia 11.09.2007 
Uchwała nr 69/07 (11.09.2007) - w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 15 miasta Łasku, stanowiących działki nr 1/10 i 7/3 o powierzchni 0,2811 ha i nr 1/9 i 7/2 o powierzchni 0,1829 ha.
Uchwała nr 68/07 (11.09.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 35 z dnia 28.08.2007
Uchwała nr 67/07 (28.08.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała nr 66/07 (28.08.2007) - w sprawie przyjęcia informacji o przegiegu wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2007 r.
Protokół 34 z dnia 21.08.2007
Uchwała nr 65/07 (21.08.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała nr 64/07 (21.08.2007) - w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii dróg.
Uchwała nr 63/07 (21.08.2007) - w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii dróg.
Uchwała nr 62/07 (21.08.2007) - w sprawie zmiany w Uchwale Nr 57/07 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego oraz harmonogram nocnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnych na okres od 01 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Protokół 33 z dnia 07.08.2007
Uchwała nr 61/07 (07.08.2007) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 60/07 (07.08.2007) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 59/07 (07.08.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.
Protokół 32 z dnia 17.07.2007
Uchwała nr 58/07 (17.07.2007) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Protokół 31 z dnia 03.07.2007
Protokół 30 z dnia 28.06.2007
Uchwała nr 57/07 (28.06.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała nr 56/07 (28.06.2007) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego oraz harmonogram nocnych i świątecznych dyzurów aptek ogólnodostępnych na okres od 01 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.


Uchwała nr 55/07 (28.06.2007) - w sprawie zmiany uchwały Nr 285/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie ustalenia dziennej stawki żywiennej oraz zasad częściowego i całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku.


Protokół 29 z dnia 05.06.2007


Uchwała nr 54/07 (19.06.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

Protokół 28 z dnia 06.06.2007


Protokół 27 z dnia 05.06.2007


Uchwała nr 53/07 (05.06.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych.
 Uchwała nr 52/07 (05.06.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu w zakresie zadań własnych.
Uchwała nr 51/07 (05.06.2007) - w sprawie przyjecia katalogu cen za czynności techniczne wykonane przy uzgadnianiu obiektów budowlanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.
Protokół 26 z dnia 29.05.2007


Protokół 25 z dnia 24.05.2007.
Uchwała nr 50/07 (24.05.2007) - w sprawie zwiększenia dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie wydatków w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr 49/07 (24.05.2007) - w sprawie przedłużenia powierzania stanowisk kierowniczych dotychczasowym dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
Uchwała nr 48/07 (24.05.2007) - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
Protokół 24 z dnia 17.05.2007.
Uchwała nr 47/07 (17.05.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu łaskiego w zakresie zadań własnych.
Uchwała nr 46/07 (17.05.2007) - w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała nr 45/07 (17.05.2007) - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu do Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego powiatowi.


Protokół 23 z dnia 10.05.2007.
Uchwała Nr 44/07 (10.05.2007r.) - w spr. zwiekszenia dotacji celowych w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 43/07 (10.05.2007r.) - w spr. zwiekszenia dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych.
Uchwała Nr 42/07 (10.05.2007r.) - w spr. zmiany Uchwały Nr 199/06 Zarządu powiatu w Łasku z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczacej zatwierdzenia projektu "LEPSZY START - LEPSZE JUTRO" w ramach Działania 1.2 oraz projektu "UWIERZ W SIEBIE - BADŹ AKTYWNY" w ramach Działania 1.3 realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie ich realizacji.


Protokół 22 z dnia 26.04.2007
Protokół 21 z dnia 24.04.2007
Uchwała Nr 41/07 (24.04.2007r.) - w spr. zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych
Uchwała Nr 40/07 (24.04.2007r.) - w spr. sprzedaży samochodów służbowych stanowiacych własność Starostwa Powiatowego w Łasku
Protokół 20 z dnia 17.04.2007
Uchwała nr 39/07 ( 17.04.2007) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Protokół 19 z dnia 02.04.2007


Uchwała nr 38/07 ( 02.04.2007) - w sprawie wyboru ofert wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej i sportu dofinansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego w 2007 roku.


Uchwała nr 37/07 ( 02.04.2007) - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Powiat Łaskioraz zmiany uchwały Nr 149/2001 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia procedur kontroli wewnętrznej.

 

Załącznik1


Protokół 18 z dnia 27.03.2007


Uchwała nr 36/07 ( 27.03.2007) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.


Uchwała nr 35/07 ( 27.03.2007) - w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2007.

  • Załącznik 1 - Szczegółowy plan dochodów i wydatków budzetu Powiatu Łaskiego na rok 2007.

  • Załącznik 2 - Plan zadań z zakresu administracji Rządowej na rok 2007.

  • Załącznik 3 - Kwoty dochodów budzetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Łaski w roku 2007 w związku z realizacją zadań własnych.


Uchwała nr 34/07 ( 27.03.2007) - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask.


Protokół 17 z dnia 20.03.2007.


Uchwała nr 33/07 ( 20.03.2007) - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budzetu za 2006 r.


Protokół 16 z dnia 14.03.2007


Protokół 15 z dnia 06.03.2007


Uchwała nr 32/07 ( 06.03.2007) - w sprawie ustalenia listy stypendystów, listy rezerwowej stypendystów i terminu podpisywania Umowy ze stypendystą dla uczestników projektu stypendialnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

 

Załącznik2

 

Załącznik2a


Protokół 14 z dnia 27.02.2007


Uchwała nr 31/07 ( 27.02.2007) - w sprawie upoważnienia Starosty Łaskiego do wynajmu sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku podmiotom zewnętrznym.


Protokół 13 z dnia 16 i 19.02.2007


Uchwała nr 30/07 ( 16.02.2007) - w sprawie: zaopiniowania przebiegu dróg wojewódzkich na terenie powiatu łaskiego.


Uchwała nr 29/07 ( 16.02.2007) - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"


Uchwała nr 28/07 ( 16.02_2007) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych.


Protokół 12 z dnia 05.02.2007


Uchwała nr 27/07 ( 05.02.2007) - w sprawie udzielenia penomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łaskiego na Zgromadzeniach Wspólników Spółki z o.o. "EKO-REGION" w Bełchatowie.


Protokół 11 z dnia 02.02.2007


Uchwała nr 26/07 ( 02.02.2007)- w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieosiągalnej grzywny.


Protokół 10 z dnia 23.01.2007


Protokół 9 z dnia 16.01.2007


Uchwała nr 25/07 ( 16.01.2007) - w sprawie złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności powiatów łaskiego i pabianickiego poprzez rozbudowę ciągu komunikacyjnego Łask-Lutomiersk-Pabianice"


Uchwała nr 24/07 ( 16.01.2007) - w sprawie złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "Regeneracja obszarów skażonych powiatu łaskiego szansą na rozwój turystyki weekendowj aglomeracji łódzkiej"


Uchwała nr 23/07 ( 16.01.2007) - w sprawie złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności powiatów łaskiego i zduńskowolskiego poprzez rozbudowę ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie Nr 481 Łask-Wieluń i Nr 710 Lutomiersk- Błaszki z drogą krajową Nr 12, 14"


Uchwała nr 22/07 ( 16.01.2007) - w sprawie złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrakstruktury transportowej północ-południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim"


Protokół 8 z dnia 11.01.2007


Protokół 7 z dnia 04.01.2007.


Protokół 6 z dnia 28.12.2006


Uchwała nr 21/07 ( 28.12.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała nr 20/07 ( 28.12.2006) - w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w zakresie zadań w ramach porozumień.


Protokół 5 z dnia 21.12.2006.


Uchwała nr 19/07 ( 21.12.2006) - w sprawie zmniejszenia rezerwy budżetowej


Uchwała nr 18/07 ( 21.12.2006) - w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych.


Uchwała nr 17/07 ( 21.12.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.


Uchwała nr 16/07 ( 28.12.2006) - w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego oraz harmonogramu nocnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnych na okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

 

Załącznik1

 

Załącznik2


Protokół 4 z dnia 14.12.2006


Protokół 3 z dnia 14.12.2006.


Uchwała nr 15/06 ( 14.12.2006) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.


Uchwała nr 14/06 ( 14.12.2006) - w sprawie uchwały Nr 5/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.
Uchwała nr 13/06 ( 14.12.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała nr 12/06 ( 14.12.2006) - w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała nr 11/06 ( 14.12.2006) - w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 213/6 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie powierzenia wykonania umowy Nr EPD/000015/15/D z dnia 8 maja 2006r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostepie do nauki dzieci i młodziezy niepełnosprawnych" Panu Krzysztofowi Ziętali - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.
Uchwała nr 10/06 ( 14.12.2006) - w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 213/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie powierzenia wykonania umowy Nr EPD/000015/15/D z dnia 8 maja 2006r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostepie do nauki dzieci i młodziezy niepełnosprawnych" Panu Krzysztofowi Ziętali - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.
Uchwała nr 9/06 ( 14.12.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała nr 8/06 ( 14.12.2006) - w sprawie uchylenia uchwały nr 2/06 Zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.
Uchwała nr 7/06 ( 14.12.2006) - w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
Uchwała nr 6/06 ( 14.12.2006) - w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/06 zarządu Powiatu w Łasku z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
Protokół 2 z dnia 12.12.2006
Uchwała nr 5/06 ( 12.12.2006) - w sprawie zmian dotacji celowych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.
Uchawła 4/06 ( 12.12.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Protokół 1 z dnia 30.11.2006
Uchwała 3/06 ( 30.11.2006) - w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 213/6 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie powierzenia wykonania umowy Nr EPD/000015/15/D z dnia 8 maja 2006r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostepie do nauki dzieci i młodziezy niepełnosprawnych" Panu Krzysztofowi Ziętali - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.
Uchwała nr 2/06 ( 30.11.2006) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała nr 1/06 ( 30.11.2006) - w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

 

Załączniki

uz1 (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz2 (427.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz3 (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz4 (468.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz5 (309.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz6 (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz7 (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz8 (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz9 (226.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz10 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz11 (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz12 (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz13 (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz13-zal1 (311.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz14 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz15 (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz15-zal1 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz16 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz16-zal1 (208.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz16-zal2 (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz17 (261.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz18 (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz19 (134.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz20 (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz21 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz23 (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz24 (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz25 (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz26 (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz27 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz28 (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz29 (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz30 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz31 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz32 (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz32_zal2a (571.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz32-zal2 (153.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz33 (228.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz34 (323.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz35 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz35-zal1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz35-zal2 (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz35-zal3 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz36 (504.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz37-zal1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz38 (556.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz39 (425.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz40 (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz41 (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz41-zal1 (246.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz42 (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz43 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz43-zal1 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz43-zal2 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz44 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz44-zal1 (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz45 (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz46 (122.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz47 (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz47-zal1 (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz48 (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz49 (212.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz50 (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz50-zal1 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz50-zal2 (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz51 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz51-zal1 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz52 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz52-zal1 (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz53 (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz53-zal1 (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz54 (97.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz54-zal1 (123.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz55 (168.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz56 (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz56-zal1 (167.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz56-zal2 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz57 (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz57-zal1 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz58 (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz59 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz60 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz61 (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz62 (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz63 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz64 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz65 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz66 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz67 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz68 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz69 (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz70 (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz71 (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz72 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz73 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz74 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz75 (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz76 (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz77 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz78 (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz78-zal1 (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz78-zal2 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz79 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz79-zal1 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz79-zal2 (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz80 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz80-zal1 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz80-zal2 (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz80-zal3 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz80-zal4 (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz81 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz81-zal1 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz82 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz82-zal1 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz82-zal2 (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz82-zal3 (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz83 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz83-zal1 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz84 (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz84-zal1 (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz84-zal2 (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz85 (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz86 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz86-zal1 (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz87 (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz87-zal1 (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz88 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz88-zal1 (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz88-zal2 (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz88-zal3 (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz89 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz89-zal1 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz90 (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz91 (306.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz92 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz93 (356.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz94 (216.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz95 (544.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz96 (566.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz97 (521.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz98 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz99 (422.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz100 (483.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz101 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz102 (419.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz103 (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz104 (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz105 (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz106 (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz107 (611.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz108 (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz109 (231.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz110 (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz111 (190.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz112 (189kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz113 (348.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz114 (253.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz115 (273.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz116 (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz117 (218.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz118 (140.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz119 (449.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz120 (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz121 (793.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz122 (311.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz123 (342.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz124 (261.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz126 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz127 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz127-zal1 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz128 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz128-zal1 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz129 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz129-zal1 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz130 (273.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz131 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz132 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz132-zal1 (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz133 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz133-zal1 (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz133-zal2 (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz134 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz135 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz136 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz136-zal1 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz137 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz138 (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz138-zal1 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz139 (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz140 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz141 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz142 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz142-zal1 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz143 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz143-zal1 (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz144 (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz144-zal1 (409.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz144-zal2 (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz144-zal3 (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz145 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz145-zal1 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz145-zal2 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz146 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz147 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz147-zal1 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz147-zal4a (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz148 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz148-zal1 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz149 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz150 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz150-zal1 (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz150-zal2 (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz151 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz151-zal1 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz151-zal2 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz152 (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz153 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz154 (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz154-zal1 (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz155 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz155-zal1 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz156 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz156-zal1 (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz156-zal2 (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz157 (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz157-zal1 (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz158 (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz158-zal1 (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz159 (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz159-zal1 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz160 (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz161 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz162 (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz163 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz163-zal1 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz164 (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz165 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz166 (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz167 (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz167-zal1 (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz168 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz169 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz169-zal1 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz170 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz170-zal1 (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz171 (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz171-zal1 (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz171-zal2 (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz172 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz172-zal1 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz172-zal2 (137.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173-zal1 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173-zal2 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173-zal3 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173-zal4 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz173-zal5 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz174 (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz174-zal1 (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz174-zal2 (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz175 (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz175-zal2 (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz175-zal3 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz176 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz176-zal1 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz177 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz177-zal1 (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz178 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz178-zal1 (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz179 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz179-zal1 (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz180 (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz181 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz181-zal1 (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz181-zal2 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz182 (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz182-zal1 (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz182-zal2 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz183 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz183-zal1 (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz184 (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz184-zal1 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz184-zal2 (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz184-zal3 (340.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz185 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz185-zal1 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz185-zal2 (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz186 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz187 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz188 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz189 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz189-zal1 (168.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz190 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz190-zal1 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz191 (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz192 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz192-zal1 (110.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz192-zal2 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz192-zal3 (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz192-zal4 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz193 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz193-zal1 (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz193-zal2 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz194 (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz194-zal1 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz194-zal2 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz195 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz195-zal1 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz196 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz197 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz197-zal1 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz197-zal2 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz197-zal3 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz198 (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz198-zal1 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz199 (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz199-zal1 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz200 (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz200-zal1 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz200-zal2 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz201 (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz201-zal1 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz202 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz203 (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz204 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz204-zal1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz205 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz205-zal1 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz206 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz207 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz207-zal1 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz207-zal2 (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz208 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz209 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz210 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz210-zal1 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz210-zal2 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz211 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz212 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz213 (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz214-zal1 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz215 (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz216 (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz217 (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz217-zal1 (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz217-zal2 (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz217-zal3 (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz218 (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz218-zal1 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz218-zal2 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz219 (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz219-zal1 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz220 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz221 (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz222 (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz222-zal1 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz223 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz223-zal1 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz224 (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz224-zal1 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz225 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz225-zal1 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz226 (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz227 (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz228 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz229 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz229-zal1 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz230 (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz231 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz232 (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz233 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz233-zal1 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz233-zal2 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz234 (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz235 (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz236 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz236-zal1 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz236-zal2 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz237 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz238 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz239 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz240 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz240-zal1 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz240-zal2 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz241 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz241-zal1 (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz242 (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz243 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz244 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz245 (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz246 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz247 (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz248 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz249 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz250 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz251 (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz252 (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz253 (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz254 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz254-zal1 (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz255 (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz255-zal1 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz256 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz256-zal1 (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz256-zal2 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz256-zal3 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz257 (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz257-zal1 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz257-zal2 (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz258 (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz259 (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz259-zal1 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz259-zal2 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz260 (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz261 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz261-zal1 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz262 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz263 (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz264 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz265 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz265_zal2 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz265-zal1 (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz266 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz266-zal1 (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz266-zal2 (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz266-zal3 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz266-zal4 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz267 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz267-zal1 (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz268 (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz268-zal1 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz268-zal2 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz269 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz269-zal1 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz269-zal2 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz270 (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz270-zal1 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz271 (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz271-zal1 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz271-zal2 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz272 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-273 (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-274 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-274-zal1 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-274-zal2 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-275 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-276 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-277 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-1 (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-278 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-2 (276.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-278-zal1 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-3 (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-279 (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-4 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-279-zal1 (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-5 (388.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-280 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-6 (219.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-281 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-7 (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-281-zal1 (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-8 (197kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-281-zal2 (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-9 (223.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-282 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-10 (255.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-282-zal1 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-11 (168.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-283 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-12 (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-283-zal1 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-13 (417.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-283-zal2 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-14 (435.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-283-zal3 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-15 (322kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-284 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-16 (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-285 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-17 (534.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-285-zal1 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-18 (410.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-285-zal2 (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-19 (484.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-285-zal3 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-20 (506.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-286 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-21 (414kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-286-zal1 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-22 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-286-zal2 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-23 (395.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-287 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-24 (343.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-287-zal1 (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-25 (273.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-287-zal2 (219.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-26 (443.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-287-zal3 (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-27 (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-287-zal4 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-28 (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-288 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-29 (423.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-288-zal1 (238.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-30 (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-289 (242.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-31 (399.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-289-zal1 (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-32 (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-289-zal2 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-33 (389.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-290 (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-34 (265.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-290-zal1 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-35 (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-291 (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-36 (305.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-291-zal1 (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-37 (504.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-291-zal2 (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-38 (769.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-292 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-39 (214.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-293 (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-40 (384.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-294 (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-41 (232.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-295 (262.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-42 (651.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-295-zal1 (413.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-43 (436.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-295-zal2 (253.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-44 (258.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-295-zal3 (177.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-45 (444.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-296 (252.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-46 (213.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-296-zal1 (313.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-47 (265.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-296-zal2 (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-48 (320.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-297 (265.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-49 (229.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-297-zal1 (137.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-50 (424.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-297-zal2 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-51 (250.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-297-zal3 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-52 (398.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-298 (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-53 (363.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-298-zal1 (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-54 (349.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-299 (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-55 (214.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-299-zal1 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-56 (269.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-300 (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-57 (331.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-301 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-58 (361.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-302 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-59 (221.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-303 (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-60 (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-304 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-61 (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-304-zal1 (246.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-62 (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-305 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-63 (394kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-305-zal1 (188.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-64 (130.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-306 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-65 (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-306-zal1 (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-66 (697.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-307 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-67 (228.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-308 (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-68 (300.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-308-zal1 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-69 (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309 (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-70 (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal0-Regulamin Organizacyjny PUP w Lasku (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-71 (209.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal1 (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-72 (216.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal2 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-73 (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal3 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-74 (306.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal4 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-75 (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-309-zal5 (440.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-76 (362.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-310 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-77 (301kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-311 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-78 (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-312 (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-79 (538.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-313 (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-80 (356kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314 (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-81 (253.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal1 (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-82 (180.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal2 (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-83 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal3 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-84 (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal4 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-85 (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal5 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-86 (475.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal6 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-87 (342.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal7 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-88 (441.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal8 (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-89 (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-314-zal9 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-90 (345.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-315 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-91 (277.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-315-zal1 (543.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-92 (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-315-zal2 (388.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-93 (307.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-316 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-94 (334.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-316-zal1 (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-95 (269.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-316-zal2 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-96 (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu Laskiego za 2009r (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-316-zal3 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-97 (361kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja opisowa z wykonania budzetu Powiatu Laskiego za I polrocze 2009 (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-316-zal4 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-98 (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu Powiatu Łaskiego za 2008r (503kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_173 (956.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-317 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-99 (218.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_174 (962.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-318 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-100 (354.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r-zal1 (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_175 (451.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-318-zal1 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-101 (262.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r-zal2 (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_176 (262.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-318-zal2 (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-102 (126.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r-zal3 (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_177 (353.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-319 (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-103 (319.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r-zal4 (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_178 (463.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-320 (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-104 (300.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa z wykonania budzetu powiatu łaskiego za 2006r-zal5 (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_149 (992.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_154 (605.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_159 (831.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_168 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-321 (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-105 (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa-wykaz umorzonych oplat w roku 2009 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_150 (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_155 (871.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_160 (803.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_164 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_169 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-322 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-106 (167.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja opisowa-wykonanie planu finansowego SP ZOZ w lasku na koniec 2009r (254.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_151 (712.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_156 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_161 (726.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_165 (916.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_170 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-323 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-107 (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt planu dochodow budzetu powiatu laskiego na 2009 (427.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_152 (897.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_157 (784.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_162 (359.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_166 (649.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_171 (827.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-323_zal1 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-108 (260.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin organizacyjny powiatowego centrum pomocy rodzinie w Lasku (504kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_153 (471.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_158 (622.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_163 (375.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_167 (629.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_172 (654.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_352_2010_zal1 (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz-426 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol-178 (463.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szczegolowy schemat organizacyjny CAZ-zal1 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_324 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_325 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_325_zal1 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_325_zal2 (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_325_zal3 (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_326 (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_327 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_328 (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_329 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_330 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_331 (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_332 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_333 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_334 (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_335 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_336 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_337 (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_338 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_339 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_340 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_341 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_342 (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_342_zal1 (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_342_zal2 (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_343 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_344 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_345 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_346 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_347 (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_348 (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_348_zal1 (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_348_zal2 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_349 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_349_zal1 (565.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_349_zal2 (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_349_zal3 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_350 (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_351 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_352 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_352_zal1 (517.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_353 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_353_zal1 (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_354 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_355 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_355_zal (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_356 (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_356_zal (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_357 (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_358 (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_358_zal1 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_358_zal2 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_359 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_360 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_361 (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_362 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_362_zal1 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_362_zal2 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_362_zal3 (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_363 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_363_zal (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_364 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_365 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_366 (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_366_zal (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_367 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_367_zal1 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_367_zal2 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_368 (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_368_zal1 (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_368_zal2 (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_369 (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_369_zal1 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_369_zal2 (108.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 109 (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 110 (622.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 111 (784.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 112 (827.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 113 (459.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 114 (619.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 115 (827.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 116 (383.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 117 (553.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 118 (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 119 (413.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 120 (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 121 (184.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 122 (897.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 123 (982.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 124 (480kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 125 (627.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 126 (906.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 127 (399.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 128 (575.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 129 (533.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 131 (803.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 132 (388.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 134 (395.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 135 (491.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 136 (416.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 137 (577.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 138 (499.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 139 (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 140 (373.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 141 (661.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 142 (367.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół 143 (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370 (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370_zal1 (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370_zal2 (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_371 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_372 (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_373 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_373_zal (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_374 (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_375 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_376 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_376_zal (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_377 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_378 (121.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_379 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_380 (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_381 (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_382 (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_383 (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_384 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_385 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_386 (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_386_zal1 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_386_zal2 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_387 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_387_zal1 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_388 (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_388_zal (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_389 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_390 (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_391 (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_391_zal1 (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_392 (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_393 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_394 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_394_zal (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_395 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_395_zal1 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_395_zal2 (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_396 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_396_zal (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_397 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_398 (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_398_zal1 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_398_zal2 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_398_zal3 (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_398_zal4 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_399 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_400 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_400_zal1 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_400_zal2 (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_401 (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_401_zal (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_401_zal2 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_402 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_402_zal (195.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_403 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_403_zal1 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_403_zal2 (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_404 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_405 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_405_zal (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_406 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_406_zal (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_406_zal1 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_406_zal2 (168.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_406_zal3 (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_407 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_408 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_409 (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_409_zal (253.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_410 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_zarzadu_410_zal (262.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_411 (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_411_zal1 (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_411_zal2 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_411_zal3 (1009.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_412 (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_412_zal (632.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_413 (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_414 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_414_zal1 (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_414_zal2 (634.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_415 (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_415_zal1 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_415_zal2 (676.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_416 (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_417 (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_418 (109.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_419 (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_419_zal1 (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_419_zal2 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_419_zal3 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_419_zal4 (619.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_420 (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_420_zal (598.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_421 (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_421_zal1 (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_421_zal2 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_422 (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_422_zal (635.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_423 (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_423_zal1 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_423_zal2 (623.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_424 (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_425 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_426 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_427 (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_427_zal (941.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_428 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_429 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_430 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_430_zal (702.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_431 (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_431_zal1 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_431_zal2 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_431_zal3 (615.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_429_zal (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_432 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_432_zal1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_432_zal2 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_432_zal3 (239.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_433 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_433_zal1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_433_zal2 (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_434 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_434_zal (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_435 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_435_zal1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_435_zal2 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_435_zal3 (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_436 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_436_zal1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_436_zal2 (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_437 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_zarzadu_437_zal1 (193.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_144 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_145 (916.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_146 (944kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_147 (685.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_148 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz125 (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-03-30 12:44:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-03-30 12:44:00
Ostatnia zmiana:2016-08-29 11:41:09
Ilość wyświetleń:5948

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij