Administratorem Danych jest

Starosta Łaski,

98-100 Łask, ul. Południowa 1,

email: sekretariat@lask.com.pl .

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mozna kontaktować się przezemail: iod@lask.com.pl oraz telefon 43 675 68 40.