Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15 miasta Łask, oznaczonej jako działka nr 1/14 o powierzchni 0,1712 ha.

ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO ogłasza:

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15 miasta Łask, oznaczonej jako działka nr 1/14 o powierzchni 0,1712 ha.

Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł, wadium – 15 000,00  zł.

            Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

            Powyższa działka objęta jest księgą wieczystą nr SR1L/00006409/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask ww. działka znajduje się w części na terenach usług, handlu, oświaty, administracji, kultury i innych oraz w części na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności.

            Przeznaczona do sprzedaży działka położona jest w obrębie 15 miasta Łask, przy ul. Warszawskiej, ma nieregularny, zwarty kształt, nie jest ogrodzona. Działka nr 1/14 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu do działek  1/4 i 1/5. Dojazd do działki jest możliwy przez działkę sąsiednią nr 1/13 - w dziale I-Sp księgi wieczystej nr SR1L/00006409/7 wpisane jest prawo przejazdu i przechodu przez działkę 1/13 do działki 1/14. Pobliski teren uzbrojony jest w prąd, wodę, gaz i kanalizację. Działkę przecina podziemna sieć gazowa i wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Sąsiedztwo szacowanej działki stanowią zabudowa usługowa, szpital, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo.

            Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki należy wpłacić w takim terminie, aby komisja przetargowa mogła w dniu 13 listopada 2017 r. stwierdzić, że dokonano wpłaty. Przed przystąpieniem do ww. przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna  być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

            Wadia należy wpłacać na konto Powiatu Łaskiego nr: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001.

            Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/, tel. (43) 676-30-64 i (43) 676-30-65.

                 

Metadane

Źródło informacji:Błażej Bartczak
Data utworzenia:2017-10-12 10:42:41
Wprowadził do systemu:Administratorzy
Data wprowadzenia:2017-10-13 10:42:50
Opublikował:Administratorzy
Data publikacji:2017-10-13 10:45:04
Ostatnia zmiana:2017-11-24 13:49:22
Ilość wyświetleń:429
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij