Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych w Łasku

Zasady oraz tryb działania Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa
z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397). Na terenie Powiatu Łaskiego zadania te realizuje Wydział Ogólno-Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask (pokój nr 26, nr tel. 043 6756826, Faks 043 6756809).

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych w Łasku czynne jest w godzinach pracy Starostwa tj.: poniedziałek 8:00 - 15:00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30.

Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za przyjmowanie znalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Łaskiego lub od mieszkańca Powiatu Łaskiego (zwanego dalej - znalazcą). Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (I piętro, budynek główny Starostwa) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.lask.biuletyn.net w zakładce: Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, Powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Biuro informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Łaski.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)
- rozporządzenie rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.Nr 50, poz. 449),

Załączniki

zawiadomienia o znalez lub przejeciu rzeczy (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Karczmarz
Data wprowadzenia:2008-04-24 11:06:00
Opublikował:Andrzej Karczmarz
Data publikacji:2008-04-24 11:06:00
Ostatnia zmiana:2015-10-15 14:32:32
Ilość wyświetleń:2304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij