W godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łasku poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 16:00;  wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 07:30 do godz. 15:30

 

Tel. stacjonarny       43 675 68 31 - koordynator powiatowy - pełnomocnik ds. kryzysowych, obronnych i ochrony informacji niejawnych
Tel komórkowy        723 844 175
Fax.                           43 675 68 09
E-mail                      pczk@lask.com.pl

 

Po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łasku oraz w dni wolne dyżur pełni służba dyżurna Stanowiska KierowaniaKomendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku

 

Tel. stacjonarny  43 675 34 39,  43 676 13 99,  112,  998  - służba dyżurna SK KP PSP w Łasku
Fax.                      43 675 56 41
E-mail                  kppsp04psk@straz.lodz.pl