Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

(GN-03) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

GK - 10

  

1. Tytuł/nazwa procedury: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  
    własności

2. Podstawa prawna:
    - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
      w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)
    - art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
      jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
    - Kodeks postępowania administracyjnego

3. Dokumenty do wglądu:
    - akt notarialny, postanowienie, decyzja lub inny dokument którym wnioskodawca
       nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. Załączniki:
     - wniosek,
     - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

5. Opłaty:
     - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł na konto Gminy Łask.
     - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
     - koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego

6. Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
    administracyjnego do dwóch miesięcy lub w terminie przedłużonym.

7. Miejsce załatwienia sprawy:
    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 3
8. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo złożenia odwołania do
    Wojewody Łódzkiego w  terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem
    Starosty Łaskiego.

9. Opłaty za odwołanie: bez opłat.
10. Uwagi:
Prawo nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którzy użytkowanie wieczyste uzyskali w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. Ustawa  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określa obligatoryjne bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
      - 50% bonifikaty osobom fizycznym, na ich wniosek, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym,
      -50% bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
      W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają wszyscy współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić także współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.
      Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można rozłożyć na wniosek użytkownika wieczystego na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona cześć opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.


11. Etapy:
      -   złożenie przez użytkownika wieczystego wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej
     -   zlecenie sporządzenia wyceny rzeczoznawcy majątkowemu
     -   wezwanie użytkownika wieczystego do uiszczenia należności za  sporządzenie operatu szacunkowego
     - zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami
     -  wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
     -  złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Łasku - Wydział Ksiąg Wieczystych o
      zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za przekształcenie (w
      przypadku rozłożenia opłaty na raty)

Załączniki

Wniosek GK10 (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Gogolewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-02 09:41:45
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-02 10:16:13
Ostatnia zmiana:2013-07-19 12:16:21
Ilość wyświetleń:3059

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij