Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

TYTUŁ
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z póżn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO WGLĄDU

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1),

Informacje uzupełniające (B-4).

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę oraz:
1. zgodę właściciela obiektu,
2.  szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3.  opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4.  opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6.  w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę należy dokonać opłaty skarbowej.
Opłata zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej wynosi 36zł za każdy obiekt budowlany (opłata nie dotyczy budynków mieszkalnych)
Opłątę skarbową za pozwolenie na budowę należy dokonać na konto Gminy Łask – Konto nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 Bank PEKAO S.A. I. o. w Łasku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Stosownie do Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – organ powinien wydać decyzję w terminie do 65 dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury i Budownictwa
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury i Budownictwa w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14)

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje się na wniosek inwestora.
Obiekty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę:
- wpisane do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską,
- o wysokości powyżej 8 m,
- jeżeli ich odległość od granicy jest mniejsza niż połowa wysokości obiektu.

ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę,
3. Sprawdzenie projektu rozbiórki,
4. Sprawdzenie kompletności projektu rozbiórki i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń o ile są one wymagane,
5. W razie stwierdzenia naruszeń właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę,
6. W przypadku spełnienia w/w wymogów organ wydaje decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.

 

Załączniki

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda właściela obiektu (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Gogolewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:20:46
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:33:36
Ostatnia zmiana:2020-05-12 13:51:53
Ilość wyświetleń:3901

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij