Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

TYTUŁ
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) art.31,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO WGLĄDU
Wniosek zgłoszenia rozbiórki.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).

Informacja uzupełniająca (B-4). 

ZAŁĄCZNIKI
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć szkic (lub mapkę) usytowania obiektu względem granic i innych obiektów budowlanych.
Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

OPŁATY
Brak opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni. - Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Do wykonywania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury i Budownictwa
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu co do zgłoszenia rozbiórki przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury i Budownictwa w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14)

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego dokonuje się w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. W myśl art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane:

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
Organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy rozbiórki obiektu objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku – zgłoszenia rozbiórki,
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów załączonych do wniosku,
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Załączniki

Oświadczenie B3 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie rozbiórki (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zdon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:11:38
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:28:31
Ostatnia zmiana:2020-03-26 10:21:43
Ilość wyświetleń:3255
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij