Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

 

Starostwo Powiatowe w Łasku

województwo łódzkie, powiat łaski, TERYT: 1003
 

adres:

98-100 Łask, ul. Południowa 1

telefon:

43 675 68 00 lub 43 675 68 01

faks:

43 675 68 09

e-poczta:

sekretariat@lask.com.pl

strona internetowa:

http://lask.com.pl

ePUAP:

/020ashms7c/skrytka

 

NIP STAROSTWA:

831-14-52-949

NIP POWIATU:

831-14-60-357

REGON STAROSTWA:

730934884

REGON POWIATU:

730934810

 

 

 

Administratorem Danych jest Starosta Łaski,

98-100 Łask, ul. Południowa 1,

e-poczta: sekretariat@lask.com.pl .

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można kontaktować się przez

e-poczta: iod@lask.com.pl  oraz telefon 43 675 68 40.

 
więcej informacji pod tym odnośnikiem
 
 

KONTAKT:

Starosta

Piotr Wołosz

43 675 68 00

sekretariat@lask.com.pl

Wicestarosta

Teresa Wesołowska

43 675 68 00

sekretariat@lask.com.pl

Etatowy Członek Zarządu

Robert Szczepaniak

43 675 68 66

robert.szczepaniak@lask.com.pl

Sekretarz Powiatu

Elżbieta Szmagaj

43 675 68 00

 sekretarz@lask.com.pl 

Skarbnik Powiatu

Dorota Cieślak

43 675 68 00

 

Główna Księgowa

Nina Włodarczyk

43 675 68 12

ksiegowa@lask.com.pl

Obsługa Zarządu Powiatu

Karolina Grzanka

43 675 68 14

zarzad@lask.com.pl 

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Nowakowski

43 675 68 14

biurorady@lask.com.pl

Biuro Rady Powiatu

Monika Binas

43 675 68 14

biurorady@lask.com.pl

 
 
 
Koordynator powiatowy - pełnomocnik ds. kryzysowych,
obronnych i ochrony informacji niejawnych


Tel. stacjonarny: 43 675 68 31

Tel komórkowy: 723 844 175

e-poczta: 
pczk@lask.com.pl 

 

REDAKCJA BIP:

 Redaktor: Joanna Dębkowska

 tel. 43 675 68 11, faks 43 675 68 09, e-poczta: organizacyjny@lask.com.pl

 Informacje publiczne, będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łasku,
a które nie zostały udostępnione na BIP, 
znajdują się w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Południowa 1 
w pokoju 14 lub 16
(  tel.  43 675 68 14 lub 43 675 68 16  )

 

 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA WPŁAT OD INTERESANTÓW:

BS w Poddębicach Oddział w Łasku
 

 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001

- za usunięcie pojazdu
- za rejestrację pojazdu
- za prawo jazdy
- za wypisy z rejestru gruntów
- za udostępnianie informacji 

02 9263 0000 0517 2451 2005 0001

- za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
- za zakup nieruchomości Skarbu Państwa

47 9263 0000 0516 2547 2005 0001

- za wadia do przetargów

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365
za pośrednictwem banku bądź poczty.

 

Obowiązujące przepisy, do realizacji których Powiat zobowiązany jest ustawowo, nakładają dotkliwe restrykcje na niektórych przedsiębiorców w przypadku nieterminowych płatności. Informujemy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, za każdą nieterminową wpłatę dokonaną na poczet zobowiązań wynikających z zawartych umów, których przedmiotem jest dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, służby finansowe Powiatu muszą naliczać opłatę stanowiąca równowartość kwoty:


1)  40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2)  70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3)  100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych


Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Wierzycielowi przysługuje od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (niezależnie od ich wysokości).

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2020 r., zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110):

art. 140 mb-[kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu].

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(art. 71 ust. 7 - właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia)

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
( art. 78 ust. 2 pkt 1 - właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu)

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

 

GODZINY PRACY I PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek:    8.00 - 16.00
Pozostałe dni:   7.30 - 15.30

  

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU: 

Poniedziałek:

Pozostałe dni:

REJESTRACJA POJAZDÓW ( bilet A )

8.00 - 15.30

8.00 - 14.00

WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ( bilet B )

8.00 - 15.45

8.00 - 15.15

PRAWA JAZDY ( bilet C )

8.00 - 15.45

7.45 - 15.15

ZAWIADOMIENIE ( bilet D )

8.00 - 15.45

8.00 - 15.15

UWAGA !!!      

Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami znajdują się w Łasku przy ul. Narutowicza 17.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje sie w Łasku przy ul. 9 Maja 33.

 

SKARGI I WNIOSKI:

Starosta lub Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach:

08.00 - 16.00

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta lub Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach:

08.00 - 16.00

Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w Starostwie Powiatowym w Łasku w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym pokój nr 14.

 

 

--------------------------------------

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij