Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130 A Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

  USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130 a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela
w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
6) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku,
o którym mowa w art. 140 ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1)kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 
    działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania
    pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie
    drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie Powiatu Łaskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest przedsiębiorca:
Mariusz Kołasiński Usługi Transportowe – Pomoc Drogowa z siedzibą Wola Łaska 44,
98-100 Łask, tel. 43 675 26 19; 502 178 608; 502 724 559


WYMAGANE DOKUMENTY
Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:
- zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
- dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu
   w Łasku.
- dowód osobisty osoby upoważnionej.
Wysokość opłaty nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
Opłatę można uiścić  na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 (Bank Spółdzielczy
w Poddębicach O/Łask)
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/316/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia
28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014 wynoszą:
- Za usunięcie i przechowywanie:
1) roweru lub motoroweru:
a) za usunięcie - 100,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 15,00 zł;
2) motocykla:
a) za usunięcie - 200,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 22,00 zł;
3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 440,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 33,00 zł;
4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 550,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 45,00 zł;
5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 780,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 65,00 zł;
6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie - 1150,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 120,00 zł;
7) pojazdu przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1400,00 zł,
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania - 180,00 zł;
- w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłata wynosi:
1) roweru lub motoroweru - 50,00 zł;
2) motocykla - 100,00 zł;
3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220,00 zł;
4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275,00 zł;
5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390,00 zł;
6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575,00 zł;
7) pojazdu przewożący materiały niebezpieczne - 700,00 zł.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.
Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z późn. zm.).
Uchwała Nr XXXVII/316/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014.

Załączniki

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI BIP (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Karczmarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Karczmarz
Data wprowadzenia:2014-01-13 14:49:25
Opublikował:Andrzej Karczmarz
Data publikacji:2014-01-13 14:49:49
Ostatnia zmiana:2016-06-30 13:07:53
Ilość wyświetleń:1495

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij