Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 9 maja 33 w Łasku

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 9 maja 33 w Łasku


§1 Organizator
Konkurs  jest organizowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

§2 Miejsce przeprowadzenia konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ulicy Południowej 1.

§ 3 Przedmiot
1. Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 180,98 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 na okres do trzech lat na działalność o nieuciążliwym charakterze.
2. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do p. Katarzyny Dąbrowskiej – Naczelnika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, Tel. 043 6756811. Lokal będzie udostępniany w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

§ 4 Termin
1. Oferty na najem lokalu użytkowego należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, sekretariat Starosty, w terminie do dnia 30 października 2013r. do godz. 12.00. Oferty nie będą przyjmowane po upływie ww. terminu.
2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30 października 2013 r. o godz. 12.15.

§ 5 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) złożenie oferty w terminie,
b) nieuciążliwy charakter prowadzonej działalności gospodarczej zaproponowanej w ofercie (np. bankowa, biurowa, handlowa lub sportowa).

§ 6 Oferta
1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
b) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni   -   zapis   liczbowy   i słowny   oferowanej   stawki;
c) wymagane w formularzu oferty oświadczenia i zaświadczenia;
d) podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
2. Oferta powinna  być złożona w zamkniętej kopercie, ostemplowanej pieczątką oferenta w miejscu zaklejenia. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA na najem lokalu użytkowego przy ul. 9 Maja 33 w Łasku" oraz informacje dotyczące nazwy oferenta.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 7 Związanie ofertą
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 8 Ważność konkursu
Konkurs odbędzie się nawet jeśli wpłynie tylko jedna ważna oferta spełniająca wymogi i warunki zaproszenia.


§ 9 Wybór oferty
1. Komisja dokonuje wyboru oferty, wg następującego kryterium:CENA – 100%
2. W przypadku rezygnacji oferenta, którego oferta została wybrana, bądź nie podpisania umowy najmu, komisja ogłosi kolejne zaproszenie na stronie www.lask.bip.net.pl .


§ 10  Komunikaty
Komunikat o rozstrzygnięciu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lask.bip.net.pl. Każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie.

§11 Umowa
1. Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kserokopie zostały załączone do oferty.
2. O terminie podpisania umowy oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 12 Prawa organizatora
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnego odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki

Oferta (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Peradzyński
Data utworzenia:2013-10-23 10:37:55
Wprowadził do systemu:Krzysztof Peradzyński
Data wprowadzenia:2013-10-23 10:38:01
Opublikował:Krzysztof Peradzyński
Data publikacji:2013-10-23 10:50:09
Ostatnia zmiana:2017-11-27 08:23:07
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij