Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze oferty

OR.272.7.2012                                                                                 Łask dnia  18.06.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE PN. „Remont drogi powiatowej nr 4917E Ptaszkowice - Sędziejowice od km 0+000 do km 1+368 - Etap I.”


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez Powiat Łaski, ul. Południowa 1, 98-100 Łask postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4917E Ptaszkowice - Sędziejowice od km 0+000 do km 1+368 - Etap I.” nr sprawy OR.272.7.2012 w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia. W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 331004,75 zł brutto.

Zamawiający wybrał na realizację zadania ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę:

DROMAK Spółka z o.o.

Poręby 26B

98-220 Zduńska Wola

 

UZASADNIENIE

 

Oferta Firmy DROMAK Spółka z o.o. jest ofertą ważną, spełniającą stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała wykonanie zadania za cenę ryczałtową 267753,78 zł brutto. W jedynym  kryterium ceny ww. oferta otrzymała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ponadto ww. postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

1)   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TOMRET” Tomasz Przybylski, 98-100 Łask, ul. Matejki 2, faks 043 6761803 – cena brutto 308875,14 zł

2)   Bud-Trans Roboty Budowlano Drogowe Maria Karbowiak, 98-200 Sieradz , ul. Uniejowska 170 A, faks 043 8225019 – cena brutto 269754,35 zł.

 

Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub drogą elektroniczną, a druga strona niezwłocznie  potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia.

Oferty wykluczone: brak

                                                                                         

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:2012-07-18 09:15:40
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2012-07-19 09:15:57
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2012-07-19 09:17:42
Ostatnia zmiana:2014-04-18 09:46:56
Ilość wyświetleń:1382
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij