Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

TYTUŁ
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) art.40,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 1044 późn. zm.).

DOKUMENTY DO WGLĄDU
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (B-3)

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę oraz:
1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) Zgodę strony na rzecz, której została wydana decyzja,
3) Kopia dziennika budowy,
4) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie pozwolenia na budowę należy dokonać opłaty skarbowej.
Opłata na podstawie załącznika cz. I  pkt. 11 do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej wynosi 90zł.
Opłątę skarbową za pozwolenie na przeniesienie pozwolenia na budowę należy dokonać na konto Gminy Łask – Konto nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 Bank PEKAO S.A. I. o. w Łasku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Stosownie do Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – organ powinien wydać decyzję w terminie do 65 dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury i Budownictwa
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury i Budownictwa w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14)

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Pozwolenie na przeniesienie pozwolenia na budowę wydaje się na wniosek inwestora.
Stosownie do art. 40. Ustawy Prawo budowlane:
- Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).
- Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.


ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę,
2. Sprawdzenie kompletności załączonych do wniosku dokumentów,
3. Sprawdzenie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wpisów do dziennika budowy (pozwolenie wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata),
4. W przypadku spełnienia w/w wymogów organ wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Załączniki

NOWY wniosek o przeniesienie pozwolenia (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda strony (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zdon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:18:13
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:33:36
Ostatnia zmiana:2019-07-16 09:21:27
Ilość wyświetleń:3618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij