Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

TYTUŁ
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. - o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1892) art.2,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

DOKUMENTY WYMAGANE
Wniosek o wydanie zaświadczenia

ZAŁĄCZNIKI
1) Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.
2) W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nie postanowiły inaczej.
3) W przypadku wydania potwierdzenia o samodielności lokalu w budynku, na który zostało wydane pozwolenie na budowę, adaptację, rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę i Urząd dysponuje zatwierdzonym projektem budowlanym - nie jest wymagane przedstawienie rysunków o których mowa w pkt. 1 i 2. We wniosku należy wówczas podać numer decyzji i zank sparwy pozwolenia na budowę. 
4) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
Przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powstanie samodzielnego lakalu, należy dokonać opłaty skarbowej.
Opłata na podstawie załącznika cz. II  pkt. 21 do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej wynosi 17zł.
W przypadku zaświadczenia dotyczącego potwierdzenia samodzielności lokalu mieszkalnego opłata skarbowa nie jest pobierana.
Opłątę skarbową za pozwolenie na przeniesienie pozwolenia na budowę należy dokonać na konto Gminy Łask – Konto nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 Bank PEKAO S.A. I. o. w Łasku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Stosownie do Art. 217 § 3 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego - zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 13 i 14)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak

UWAGI - OPIS
Zaświadczenie o stwierdzeniu samodzielności lokalu wydaje się na wniosek inwestora.
1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż.

ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu,
2. Sprawdzenie kompletności załączonych do wniosku dokumentów,
3. Sprawdzenie wymogów stawianych samodzielnym lokalom,
4. W przypadku spełnienia w/w wymogów organ wydaje zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu. W innym przypadku organ stosownie do Art. 219 KPA wydaje w drodze postanowienia (na które służy zażalenie) odmowę wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie.

 

Załączniki

wniosek o samodzielności lokalu (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Gogolewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:16:18
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:33:36
Ostatnia zmiana:2017-08-28 15:17:56
Ilość wyświetleń:5007

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij